Komunikaty

Informacja Prezydenta Krakowa - ul. Podłużna
Komunikat archiwalny 2016-04-13

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ulicy Podłużnej w Krakowie”.

Informacja Prezydenta Krakowa
Komunikat archiwalny 2016-04-12

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.:Projekt dróg klasy L i D łączących ul.Wańkowicza z ul.Łempickiego w Krakowie realizowanych w  związku z inwestycją:„Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza w Krakowie ”.

Ul. Korbutowej - projekt
Komunikat archiwalny 2016-04-11

Na prośbę Dzielnicy VII prezentujemy projekt przebudowy ul. Korbutowej.

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Królewska, Podchorążych, Bronowicka

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego” na odcinku od skrzyżowania ulic: al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska do skrzyżowania z ul. Rydla.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Koncepcja Trasy Łagiewnickiej

Zgodnie ze złożoną wczoraj deklaracją publikujemy koncepcję Trasy Łagiewnickiej

Komunikacja miejska w pełni płatna od 25.01
Komunikat archiwalny 2016-01-24

W związku z zarejestrowaną poprawą jakości powietrza na obszarze Krakowa, odwołuje się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie ważnego dowodu  rejestracyjnego.

Przywrócenie płatnej komunikacji nastąpi w dniu 25.01.2016 r. od godziny 00:00.

 

Darmowa komunikacja 24 stycznia 2016 - SMOG
Komunikat archiwalny 2016-01-23

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że ze na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), które przystąpiły do porozumienia  w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Darmowa komunikacja zostanie wprowadzona w dniu 24.01.2016 r., w godzinach 00:00-24:00

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Zabłocie / Ślusarska.

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Zabłocie w Krakowie” na odcinku od skrzyżowania ulic Zabłocie / Romanowicza do skrzyżowania ulic Zabłocie / Ślusarska.

W ramach inwestycji może powstać obowiazek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.
 

.