Komunikaty

Informacja dot. budowy drogi w obszarze planu zagospodarowania Płaszów Rybitwy

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa drogi publicznej klasy lokalnej wyznaczonej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów Rybitwy” na odcinku od ul. Półłanki do zjazdów na teren inwestycji niedrogowej inwestora, o długości 350m”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

 

Spotkania z NGO organizowane przez MOWIS
Komunikat archiwalny 2017-06-21

Uprzejmie informujemy, że Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa  rozpoczyna pracę nad projektem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymiana szyn tramwajowych na ul. Zakopiańskiej
Komunikat archiwalny 2017-06-21

Szanowni Pasażerowie!

          Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-25.06.2017r. (sobota-niedziela) ponownie prowadzone będą prace przy wymianie szyn na trasie do Borku Fałęckiego. W tych dniach wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Zalesie)

W imieniu Prezydenta Miasta Kraków - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn: „Rozbudowa ul. Zalesie w Krakowie na odcinku od ul. Drukarskiej do ul. Przemiarki wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”.

Informacja Prezydenta - ul. Opatkowicka

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Prezydenta Miasta Krakowa dot. kanału technologicznego w ul. Opatkowickiej.

Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku  w Krakowie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku
w Krakowie”

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Witkowicka)

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: « Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie » na odcinku od al. 29 Listopada do ul. Dożynkowej.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Glinik)

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: « Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie » na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na kiermasz

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w 2017 roku wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z okazji odpustów oraz Dnia Wszystkich Świętych można składać na dzienniku podawczym ZIKiT przy ul. Centralnej 53 lub pocztą w następujących terminach (poniżej tabelka). Losowania odbędą się w sali konferencyjnej (V piętro), w budynku UMK– os.Zgody 2, Kraków – Nowa Huta,  od godz. 900. Zasady wydawania zezwoleń oraz druk wniosku podane są w procedurze ZIKiT-25, na stronie internetowej. Informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 012 616 70-21.

Zmiany godzin pracy kasy
Komunikat archiwalny 2016-12-30

W Piątek 30 grudnia 2016r Kasa Główna ZIKiT przy ul. Centralnej 53 w Krakowie będzie czynna w godzinach 7:30 - 11:00