Komunikaty

Ważna informacja dla kierwców ciężarówek
Komunikat archiwalny 2016-07-22

Wojewoda Małopolski wprowadził dzisiaj obwieszczenia, które wpływają na sposób poruszania się pojazdów ciężarowych (o masie powyżej 12t) oraz przewożących towary niebezpieczne. Zachęcamy wszystkich, którzy prowadzą inwestycje lub przemieszczają się takimi pojazdami o zapoznanie z nimi:

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Dąbska
Komunikat archiwalny 2016-07-18

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                 z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Dąbskiej w zakresie od wschodniej granicy działki nr 225/5 obr. 16 Śródmieście do południowo-zachodniej granicy działki nr 41/37 obr. jw. wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji opadowej i przebudową kolidującego uzbrojenia” .

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Infolinia ŚDM
Komunikat archiwalny 2016-07-15

W związku z dużym zainteresowaniem krakowian informacjami o ŚDM zdecydowaliśmy o zwiększeniu ilości osób obsługujących infolinię z informacjami drogowymi (12 616 8606). Infolinia będzie czynna codziennie od 7:30 do 20:30.

Dodatkowa informacja dot. SDM
Komunikat archiwalny 2016-07-13

Uprzejmie informujemy, że posiadacze zezwoleń Zarządcy Drogi na wjazd w strefę ograniczonego ruchu będą mogli na ich podstawie wjechać podczas Światowych Dni Młodzieży do Strefy Ograniczeń w Ruchu nr1.

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie” .

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informujemy, że przygotowywana jest inwestycja pn: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul.Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul.Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul.Dietla na odcinku od ul.Bożego Ciała do ul.Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Zalesie
Komunikat archiwalny 2016-05-13

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                 z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa, drogi gminnej klasy D, ul. Zalesie  w Krakowie” .

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Wezwanie do odbioru rzeczy
Komunikat archiwalny 2016-05-10

Wezwanie do odbioru rzeczy – konstrukcji trwale przytwierdzonej do gruntu w pasie drogowym na dz. nr 198/44 obr. 63 j.ew. Podgórze ul. W. Witosa

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Konopnickiej

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa odcinka drogi gminnej klasy D pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Rydlówka  w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu” .

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - KST III
Komunikat archiwalny 2016-05-02

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow  - zarzadcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późń. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.” .

 

W ramach inwestycji może powstać obowiazek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.