Komunikaty

Budowa lewoskrętu z ul.Żmujdzkiej w Al.29 Listopada

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa lewoskrętu z ul.Żmujdzkiej w Al.29 Listopada ” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Rozbudowa ul. Łamanej od ul. Czajnej do ul. Obronnej w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Kraków - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Łamanej od ul. Czajnej do ul. Obronnej w Krakowie”.


 

Rozbudowa ul. Przewiewnej od ul. Czajnej do ul. Obronnej

W imieniu Prezydenta Miasta Kraków - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Przewiewnej od ul. Czajnej do ul. Obronnej w Krakowie”.

 

Przebudowa ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego na dz. nr 258 obręb 49 Krowodrza

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa ul. Wierzyńskiego na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego na długości ok. 200 m z uwzględnieniem jednego kierunku na odcinku od ul. Wapiennik do ul. Myczkowskiego na dz. nr 258 obręb 49 Krowodrza”


 

Budowa drogi publicznej na działkach nr 596/7, 596/6, 596/1 oraz 817/6 obręb 22 Śródmieście od połączenia z ul. Lublańską do ul. Woronicza

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa –
na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku  z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa drogi publicznej na działkach nr 596/7, 596/6, 596/1 oraz 817/6 obręb 22 Śródmieście od połączenia z ul. Lublańską do ul. Woronicza.”
 

Przebudowa ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu,    w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obręb 22 Śródmieście w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa –
na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku  z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu,    w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obręb 22 Śródmieście w Krakowie”
 

Budowa drogi o kategorii gminnej (ul. Gradowej) klasy dojazdowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Balicką oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku  z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa drogi o kategorii gminnej (ul. Gradowej) klasy dojazdowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Balicką oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w Krakowie.”

Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego/ Szerokie Łąki

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 tj. z dnia 2018.10.30) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego/ Szerokie Łąki”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Opracowania projektu budowlanego  i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera w Krakowie (od działki 257/9 obr.28 Krowodrza do zakresu P&R

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera w Krakowie (od działki 257/9 obr.28 Krowodrza do zakresu P&R
tj. do połączenia z inwestycją pn.: „Budowa przystanku kolejowego SKA Kraków Prądnik Czerwony wraz z budową parkingu typu Park&Ride”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.