Komunikaty

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa –
na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku  z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 i 6a ustawy o drogach publicznych.

Rozbudowa ulicy Podbipięty  w Krakowie na działkach nr 70/3, 70/6, 70/7, 315/1, 315/2, 304/13 obr.58 Nowa Huta

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku
z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :
Rozbudowa ulicy Podbipięty  w Krakowie na działkach nr 70/3, 70/6, 70/7, 315/1, 315/2, 304/13 obr.58 Nowa Huta.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego,
o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 i 6a ustawy o drogach publicznych.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki Wapienniki wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie.

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.,: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki Wapienniki wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie.

Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku
z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :
„Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 w Krakowie.”

 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Centralnej z ulicą Nowohucką w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa skrzyżowania ul. Centralnej z ulicą Nowohucką w Krakowie.” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Sołtysowskiej z ul. Centralną w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sołtysowskiej z ul. Centralną w Krakowie.” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

Rozbudowa ulicy Na Łąki w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222)oraz w związku
z art. 39 ust 6 pkt 2 informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : Rozbudowy ulicy Na Łąki w Krakowie”
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego,
o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 i 6a ustawy o drogach publicznych.

Przebudowa ulicy Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: Przebudowa ulicy Strumyk na odcinku od ul. Poleskiej do ul. Dolnomłyńskiej”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.

Aukcja sprzedaży pojazdów w dniu 28 listopada br.

W dniu 28 listopada br. (środa) odbędzie się aukcja sprzedaży pojazdów. Przedmiotem aukcji będzie 16 pojazdów, m.in.: Lexus (2001), Alfa Romeo (2004), Fiat Stilo (2002), Audi A6 Quatro (2001), BMW (2003), Opel Zafira (2000), Opel Vectra (1997), Ford Focus (2003). Aukcja rozpocznie się o godz. 10.00 w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa w budynku na os. Złotej Jesieni 14 w sali nr 57 na  III piętrze.

Rozbudowa skrzyżowania ulic Podgórskiej, Kotlarskiej i Gęsiej wraz z budową łącznicy do mostu Kotlarskiego w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : Rozbudowy skrzyżowania ulic Podgórskiej, Kotlarskiej i Gęsiej wraz z budową łącznicy do mostu Kotlarskiego w Krakowie”
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego,
o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 pkt 2 ustawy o drogach publicznych.