Komunikaty

Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku  w Krakowie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku
w Krakowie”

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Witkowicka)

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: « Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie » na odcinku od al. 29 Listopada do ul. Dożynkowej.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Glinik)

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: « Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie » na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na kiermasz

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w 2017 roku wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z okazji odpustów oraz Dnia Wszystkich Świętych można składać na dzienniku podawczym ZIKiT przy ul. Centralnej 53 lub pocztą w następujących terminach (poniżej tabelka). Losowania odbędą się w sali konferencyjnej (V piętro), w budynku UMK– os.Zgody 2, Kraków – Nowa Huta,  od godz. 900. Zasady wydawania zezwoleń oraz druk wniosku podane są w procedurze ZIKiT-25, na stronie internetowej. Informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 012 616 70-21.

Zmiany godzin pracy kasy
Komunikat archiwalny 2016-12-30

W Piątek 30 grudnia 2016r Kasa Główna ZIKiT przy ul. Centralnej 53 w Krakowie będzie czynna w godzinach 7:30 - 11:00

Zmiany godzin pracy kasy
Komunikat archiwalny 2016-12-21

W Piątek 30 grudnia 2016r Kasa Główna ZIKiT przy ul. Centralnej 53 w Krakowie będzie czynna w godzinach 7:30 - 11:00

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Wrobela II

W związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrobela – etap II” – (rozbudowa  skrzyżowania  z ul. Rączną i ul. Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od w/w skrzyżowania do ul. Husarskiej), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji).

Losowanie miejsc handlowych
Komunikat archiwalny 2016-08-25

Losowanie miejsc pod handel  przy Cmentarzach w dniu 01.11.2016 r.  odbędzie się w Sali Konferencyjnej (V piętro) w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody w Krakowie  07.09.2016 r. od godz. 9.

Zapytanie ofertowe - przygotowanie projektu organizacji ruchu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na obszarze Miasta Krakowa obejmującego zaprojektowanie dojazdu do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15.

Ważna informacja dla kierwców ciężarówek
Komunikat archiwalny 2016-07-22

Wojewoda Małopolski wprowadził dzisiaj obwieszczenia, które wpływają na sposób poruszania się pojazdów ciężarowych (o masie powyżej 12t) oraz przewożących towary niebezpieczne. Zachęcamy wszystkich, którzy prowadzą inwestycje lub przemieszczają się takimi pojazdami o zapoznanie z nimi:

POLECAMY