Komunikaty

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa ul. Golikówka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych”.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Opracowania projektu budowlanego  i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera w Krakowie (od działki 257/9 obr.28 Krowodrza do zakresu P&R

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowania projektu budowlanego
i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID dla przebudowy ul. Meiera w Krakowie (od działki 257/9 obr.28 Krowodrza do zakresu P&R
tj. do połączenia z inwestycją pn.: „Budowa przystanku kolejowego SKA Kraków Prądnik Czerwony wraz z budową parkingu typu Park&Ride”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Budowa nowej ulicy wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tetmajera

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku  z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa nowej ulicy wraz ze skrzyżowaniem z ul. Tetmajera

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 i 6a ustawy o drogach publicznych.

Rozbudowa ul. Niewodniczańskiego i ul. Chałubińskiego

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Niewodniczańskiego i ul. Chałubińskiego”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa –
na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku  z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 i 6a ustawy o drogach publicznych.

Rozbudowa ulicy Podbipięty  w Krakowie na działkach nr 70/3, 70/6, 70/7, 315/1, 315/2, 304/13 obr.58 Nowa Huta

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku
z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :
Rozbudowa ulicy Podbipięty  w Krakowie na działkach nr 70/3, 70/6, 70/7, 315/1, 315/2, 304/13 obr.58 Nowa Huta.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego,
o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 6 i 6a ustawy o drogach publicznych.

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki Wapienniki wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie.

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.,: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P&R Rząska – Mydlniki Wapienniki wraz z rozbudową ulicy Brzezińskiego w Krakowie.

Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku
z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :
„Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa miejsc postojowych na terenie os. Piastów w rejonie bl. 24, 26, 28 w Krakowie.”

 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Centralnej z ulicą Nowohucką w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa skrzyżowania ul. Centralnej z ulicą Nowohucką w Krakowie.” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

 

Rozbudowa skrzyżowania ul. Sołtysowskiej z ul. Centralną w Krakowie

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. nr 19 poz. 2222) oraz w związku z art. 39 pkt 6a w/w ustawy informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sołtysowskiej z ul. Centralną w Krakowie.” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.