górne tło

4 Bieg Walentynkowy

W dniu 10.02.2019 r. pomiędzy godz. 10.00 a godz. 15.00 w związku z imprezą sportową pn. „4 Bieg Walentynkowy” wystąpią utrudnienia w ruchu.

START - Park im. Henryka Jordana, deptak Al. 3-go Maja, chodnik ul. Piastowskiej (od strony Błoń), ul. Na Błoniach, deptak Al. Focha, deptak Al. 3-go Maja, Park im. Henryka Jordana - META.

W związku z ww. imprezą zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:

dolne t�o