górne tło

Wymiana nawierzchni na ulicy Stella-Sawickiego

W dniach 5-15 grudnia br. realizowane będą prace związane z wymianą nawierzchni na ulicy Stella-Sawickiego, na odcinku od ulicy Orlińskiego do ulicy Włodarczyka włącznie z tarczą skrzyżowania. Prace będą polegały na sfrezowaniu nawierzchni oraz ułożenia warstw wiążących i ścieralnych.

dolne t�o