górne tło

Nowe wiaty tramwajowe i autobusowe

W Krakowie prowadzone są prace związane z wymianą wiat tramwajowych i autobusowych.

Na tych przystankach zakończyły się już prace związane z montażem nowych konstrukcji, będą prowadzone prace wykończeniowe związane z odtworzeniem nawierzchni peronów:

Na tych przystankach realizowane będą prace związane z montażem konstrukcji wiat tramwajowych, jak również roboty wykończeniowe:

dolne t�o