górne tło

Zamiany na ul. Czyżewskiego i Głowackiego

Na ulic Głowackiego i Czyżewskiego w ten weekend zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu.

Dzięki wprowadzeniu ruchu wahadłowego możliwa będzie realizacja prac w pasie jezdni przy jednoczesnym zachowaniu ruchu samochodowego na ulicach Głowackiego i Czyżewskiego.
Prace związane z instalacją nowej sieci wodociągowej, przebudową sieci gazowej i kanalizacyjnej realizowane są w ramach inwestycji kolejowej - modernizacji linii kolejowej E30. Po zakończeniu głębokich wykopów, na jezdni oraz chodnikach położona zostanie nowa nawierzchnia. Wszystkie prace zakończą się w październiku.

dolne t�o