górne tło

XXVIII Festiwalem Kultury Żydowskiej oraz absolwenci Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

W związku z „XXVIII Festiwalem Kultury Żydowskiej” zostaną wprowadzone następujące zmiany w organizacji ruchu:W dniu 30.06.2018 r. pomiędzy godz. 11.30 a godz. 14.00 w związku z uroczystą  promocją absolwentów Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Rydza Śmigłego i ul. Ludźmierskiej.

dolne t�o