górne tło

Dęby na Zalesie nie będą wycięte

ZIKiT przygotowuje przebudowę ul. Zalesie. Ważnym elementem tej inwestycji jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez budowę chodników.

Ponieważ budowa chodników wiązałaby się z koniecznością wycinki dębów, które mieszkańcy chcą uczynić pomnikami przyrody, ZIKiT 4 czerwca br. zdecydował o wprowadzeniu zmian w inwestycji.

Już na etapie realizacji inwestycji, w drodze nadzoru autorskiego, na wysokości dębów chodnik zostanie zawężony. Pozwoli to na zachowanie dębów o zrealizowanie chodnika w takiej odległości od drzew by prace im nie zagrażały.

dolne t�o