górne tło

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej podczas Juwenaliów

Informujemy, że w związku z przewidywanym wzmożonym zapotrzebowaniem na transport zbiorowy podczas Juwenaliów od nocy 15/16.05.2018 r. (wtorek/środa) do nocy 20/21.05.2018 r. (niedziela/poniedziałek) zostaną wprowadzone następujące wzmocnienia oferty Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

pozostałe linie autobusowe nocne kursować będą bez zmian, według rozkładów jazdy na daną noc. Do obsługi wszystkich linii (za wyjątkiem linii 612, 637, 642, 643, 902, 903, 915, 917 i 937) będzie kierowany tabor wielkopojemny.

dolne t�o