górne tło

Zmiany dla pieszych na Moście Miłosierdzia

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, iż Trasa Łagiewnicka S.A. w związku z prowadzonymi w ramach realizacji zadania pn. „Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania
 

z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej”, pracami w zakresie usunięcia zwałowiska po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych „Solvay”, Most Miłosierdzia łączący Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum Jana Pawła II nie będzie dostępny dla ruchu pieszego do II kwartału 2020r. .

Ruch pieszy pomiędzy Sanktuariami odbywać się może ul. Totus Tuus i ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

dolne t�o