górne tło

Wyburzanie kolejnego wiaduktu na ul. Łokietka

W najbliższy poniedziałek (14 maja) rozpocznie się wyburzanie kolejnego fragmentu wiaduktu kolejowego znajdującego się nad ul. Łokietka.

W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, ze względów bezpieczeństwa, wiadukt zostanie zamknięty zarówno dla ruchu pieszego jak i samochodowego. Rozbiórka zakończy się 25 maja i wtedy piesi i rowerzyści ponownie będą mogli korzystać z przejścia pod obiektem. Ruch samochodowy zostanie przywrócony po zakończeniu prac konstrukcyjnych, za ok. 5 miesięcy. Wszystkie prace przy wiadukcie zakończą się w 2019 roku.

dolne t�o