górne tło

Kontrolerzy ukończyli kurs angielskiego!

Firma Renoma, chcąc zwiększyć jakość obsługi pasażerów krakowskiej komunikacji, postanowiła zorganizować dla swoich pracowników bezpłatne lekcje języka angielskiego. Lekcje skierowane były do wszystkich kontrolerów, którzy nie znali tego języka i chcieli podjąć się jego nauki.

Zajęcia prowadzone były w krakowskim oddziale firmy. Kurs był realizowany od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r., w sumie 120 godzin. Specjalnie dla kontrolerów każda partia 2-godzinngo materiału realizowana była tak, aby umożliwić im skorzystanie z nich niezależnie od grafiku pracy.

Lektorzy największy nacisk położyli na zdobycie umiejętności w kwestii poprawnej komunikacji po angielsku z pasażerem. Materiał obejmował słownictwo i wyrażenia związane m.in.: z czynnościami kontrolnymi w pojazdach, transportem, turystyką, topografią miasta.

Na zakończenie kursu został przygotowany kieszonkowy słownik, zawierający najczęściej używane zwroty i wyrażenia.

Współpraca z firmą Renoma przebiega pomyślnie. Dzięki zajęciom każdy kontroler jest w stanie w języku angielskim sprawdzić bilet, udzielić informacji o reklamacji oraz wskazać drogę. Ta umiejętności jest wskazana w Krakowie – powiedział Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora ZIKiT ds. Transportu.

Zajęcia były w całości finansowane przez firmę Renoma. Od tego roku przy rekrutacji nowych kandydatów niezbędnym warunkiem jest komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wcześniej przynajmniej jedna osoba w każdej parze kontrolerów posługiwała się językiem angielskim. W zeszłym roku w okresie wakacji z inicjatywy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu kontrolerzy tej firmy dysponowali specjalnie przygotowanymi „wizytówkami” z komunikatami w tym języku. Zawierały one informacje dotyczące zakupu i kasowania biletów oraz te odnośnie reklamacji. Inicjatywa pokazania kontrolera jako osoby niosącej pomoc została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców i turystów.