górne tło

Odnawiamy oznakowanie poziome po zimie

Od dziś, w związku ze sprzyjającą pogodą, rozpoczynamy prace związane z odnawiałem oznakowania poziomego po zimie.  Na przykład w  Podgórzu firma przystąpiła do prac związanych z uzupełnianiem braków w oznakowaniu pionowym i poziomym na terenie SPP.

Prace te polegać będą na usuwaniu oznakowania poziomego, wykonywaniu projektowanego oznakowania poziomego, malowaniu na niebiesko projektowanych miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz na wprowadzaniu korekt w oznakowaniu pionowym. Prace te mogą powodować czasowe utrudnienia w ruchu jak również może zachodzić konieczność wprowadzania czasowych zakazów zatrzymywania się na pewnych odcinkach ulic.

 

 

dolne t�o