górne tło

Demontaż żurawia na ul. Dąbrowskiego

Informuje, że w dniu 17.02.2018 rozpocznie się demontaż żurawia wieżowego

Wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Dąbrowskiego w Krakowie, która spowoduje zamknięcie ul. Dąbrowskiego w godzinach od 7  ok. 15

dolne t�o