górne tło

Serce Krakowskiego Kazimierza ze strefą ograniczonego ruchu

Zmiany w centrum Krakowskiego Kazimierza obowiązują od 5 grudnia 2017 r. Kwartał ulic: Miodowa, Dajwór, Wawrzyńca i Krakowska, stał się strefą ograniczonego ruchu.

Głównym założeniem było uspokojenie ruchu na historycznych uliczkach, podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych: dzieci, mieszkańców, turystów. Samochodami do strefy ograniczonego ruchu mogą wjeżdżać jedynie mieszkańcy. Dodatkowo w wyznaczonych godzinach mogą wjechać dostawcy.
 

 

dolne t�o