górne tło

Harmonogram przetargów 2018

Zgodnie z zapisami art. 13 a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ZIKiT zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić w roku 2018.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok - POBIERZ

dolne t�o