górne tło

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

Opis przedmiotu zamówienia :

Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie.

  1. Zakres zadania :

Przeglądy bieżące wynikające z „DTR”:

Przeglądy okresowe wynikające z „DTR”:

 

Czynności obsługowe okresowe a w szczególności:

  1. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą

Wykaz przepompowni – zał. Nr 1

Zakres prac – zał. Nr 2

Projekt umowy – zał. Nr 3

 

  1. Wymagany okres gwarancji wg wytycznych producenta na wymienione części podczas realizacji zadania.
  2. Termin realizacji zadania od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
  3. Informacje dotyczące ceny i warunków
  4. Termin składania ofert do dnia 15.12.2017 r.
dolne t�o