górne tło

Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Opis przedmiotu zamówienia :

Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Zgodnie z wymogami UDT konserwacje urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu z następującym zakresem konserwacji przegląd zespołów i części urządzeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT.

 

- toru jezdnego

- smarowanie elementów ruchowych urządzenia

- układu napędowego

- kontaktów bezpieczeństwa

- elementów wchodzących w skład aparatury sterowej

 

 

  1. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą

Wykaz platform schodowych – zał. Nr 1

Zakres prac – zał. Nr 2

Projekt umowy – zał. Nr 3

 

  1. Wymagany okres gwarancji wg wytycznych producenta na wymienione części podczas realizacji zadania.
  2. Termin realizacji zadania od podpisania umowy  do 31.12.2020 r.
  3. Informacje dotyczące ceny i warunków
  4. Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r.

 

 

dolne t�o