górne tło

Zmiana organizacji ruchu na ul. Igołomskiej

27 listopada na modernizowanym odcinku ul. Igołomskiej wprowadzimy zmianę w organizacji ruchu samochodowego. Ruch dwukierunkowy poprowadzony zostanie tymczasową drogą po stronie północnej ulicy Igołomskiej w miejscu gdzie remontowany będzie wiaduktu. Jednocześnie ruch w kierunku Krakowa zostanie poprowadzony po wykonanym poszerzeniu po  stronie północnej.

dolne t�o