górne tło

Remont ul. Ułanów

W najbliższy wtorek tj. 17.10.2017 roku rozpocznie się remont ul. Ułanów na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Fiołkowej

Zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz remont zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Ugorek.

dolne t�o