górne tło

250. nowoczesna wiata przystankowa

W Krakowie systematycznie wymieniane są wiaty przystankowe. Nowe wiaty ustawia firma AMS S.A. która w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego ma prawo do eksponowania na nich swoich reklam graficznych.

Nowa wiata nr 250 właśnie stanęła na przystanku autobusowym AGH/UR na a. Mickiewicza w stronę Nowego Kleparza.

Przypominamy, że w ramach umowy spółka AMS zobowiązała się do wymiany 588 istniejących wiat starego typu. Dodatkowo AMS ustawi sto dodatkowych wiat w nowych lokalizacjach wskazanych przez ZIKiT na wnioski mieszkańców Krakowa w ilości 25 rocznie począwszy od roku 2015.

Jednocześnie AMS zobowiązał się odnowić 25% starych wiat będących w najlepszym stanie technicznym, które również ustawione zostaną na przystankach wskazanych przez ZIKiT.

dolne t�o