górne tło

Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (Etap III)

W imieniu prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa - na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowana jest inwestycja pn. : ,, Przebudowa ul. Turowiec od kościoła do ul. Dożynkowej (trzeci ostatni etap połączenia ul. Głogowej z Dożynkową)"

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art 39/ ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zainteresowane podmioty mogą składać pisemne wnioski na adres Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53

dolne t�o