górne tło

Informacja dot. budowy drogi na odcinku od ul. Półłanki

      Na podstawie art. 39 ust.6a ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz U. z 2007 roku, Nr 19, poz 115 z późn. Zmianami) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, o zamiarze Budowa drogi publicznej klasy lokalnej wyznaczonej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów Rybitwy” na odcinku od ul. Półłanki do zjazdów na teren inwestycji niedrogowej inwestora, o długości 350m.

W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, który zamierza się zlokalizować w budowanym pasie drogowym.

Zainteresowane podmioty mogą składać pisemne wnioski na adres Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, 31-586 Kraków, ul. Centralna 53.

dolne t�o