górne tło

Spotkania z NGO organizowane przez MOWIS

Uprzejmie informujemy, że Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa  rozpoczyna pracę nad projektem Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z prowadzonymi działaniami,  w najbliższym czasie w „Centrum Obywatelskim” odbędą się dwa ważne spotkania.

Spotkanie 23 czerwca br. (godz. 18.00-21.30) poświęcone będzie zakresom tematycznym zadań publicznych, które w drodze konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Miejską Kraków, mogłyby być zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym. Więcej informacji.

Z kolei przedmiotem spotkania w dniu 27 czerwca br. (godz. 18.00-21.30) będzie program współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Więcej informacji.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami dot. obydwu wydarzeń - dostępnymi na przywołanych stronach.

dolne t�o