górne tło

Zmiany w funkcjonowaniu busów w centrum Krakowa

Ograniczenie ruchu pojazdów, a co za tym idzie hałasu i spalin, w ścisłym centrum Krakowa i przyspieszenie komunikacji zbiorowej na Alejach Trzech Wieszczów - to główne efekty zmian w funkcjonowaniu przewoźników typu BUS w Krakowie. Zostaną one wprowadzone w życie już 17 czerwca.

W związku z planowanym przez Gminę Miejską Kraków wprowadzaniem rozwiązań systemowych w zakresie organizacji ruchu w centrum Krakowa, ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza, przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, ZIKiT prowadzi prace nad zmianami zasad dostępności dla użytkowników, w tym również dla przewoźników osobowych, niektórych ulic i przystanków wewnątrz tzw. II obwodnicy tj. na Alei Trzech Wieszczów, al. 29 Listopada, ul. Dietla i dalej al. Powstania Warszawskiego, ul. Lubomirskiego i ul. Wita Stwosza.

Jednym z elementów wdrażanego planu jest reorganizacja ruchu przewozów osobowych w rejonie ciągów ulic Pawia-Warszawska-Basztowa oraz wewnątrz tego obszaru, co jest wynikiem podjętych decyzji i jednym z etapów porządkowania dostępności Śródmieścia Krakowa, w której docelowo powinien operować wyłącznie transport zero lub niskoemisyjny.

Nowy Kleparz zamiast ul. Pawiej

 

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian, w tym ograniczeń listy ogólnodostępnych przystanków przy ulicach Pawiej, Warszawskiej i Ogrodowej (dot. przystanków przelotowych), które od jesieni ubiegłego roku nie są uwzględniane przy wydawaniu przez ZIKiT przewoźnikom zasad korzystania z przystanków na terenie Krakowa. W związku z planowanymi zmianami w organizacji ruchu związanymi m.in. z rozpoczęciem przebudowy ul. Basztowej (początek 17 czerwca) docelowo nie będzie również możliwe korzystanie z przystanków początkowych/końcowych zlokalizowanych w rejonie ulic Worcella i Ogrodowej.

Wychodząc naprzeciw planowanym ograniczeniom podjęto decyzję o możliwej zmianie charakteru pętli pn. „Nowy Kleparz” przy ul. Prądnickiej i udostępnieniu jej jako przystanku początkowego/końcowego o co wielokrotnie zabiegało środowisko samych przewoźników. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.kmkrakow.pl.

 

Sprawniejsza komunikacja na Alei Trzech Wieszczów

 

Jednocześnie informujemy, iż opracowane przez ZIKiT zmiany nie nakładają na przewoźników osobowych zakazu dojazdu do centrum Krakowa w rejon II obwodnicy, a ich pasażerom nie uniemożliwiają wsiadania i wysiadania na przystankach zlokalizowanych np. w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

Mając jednakże na uwadze wieloletnie negatywne doświadczenie w kwestii m.in. „blokowania” pojazdów Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) np. na przystankach wzdłuż ATW, podjęto decyzję, działając w interesie pasażerów KMK, aby ruch BUS „skanalizować” poprzez udostępnienie na niektórych ciągach jedynie przystanków „dedykowanych” dla konkretnych kierunków. Polegać ma to na tym, iż np. przewoźnicy jadący z centrum w kierunku Borku Fałęckiego przez ul. Zakopiańską będą mogli się zatrzymywać na alejach jedynie na przystanku „Jubilat”, a ci kierujący się w stronę ul. Wielickiej przystanek „AGH”.

Dla wymiany pasażerów wybrano te przystanki, które na dzień dzisiejszy nie mają przekroczonej przepustowości oraz umożliwiają bezproblemowe omijanie pojazdów dokonujących wymiany pasażerów czyli są zlokalizowane w zatokach lub jak w przypadku przystanku „Jubilat” w kierunku Mostu Dębnickiego kończy się na nich buspas.  

Podobne zmiany planuje się wprowadzić w ciągu ulic Dietla i Grzegórzeckiej. gdzie udostępniony dla przewoźników (ale tylko dla tych kierujących się od strony Ronda Grunwaldzkiego) będzie przystanek „Starowiślna”, który zlokalizowany jest w zatokach.

W przypadku linii autobusowych poruszających się z kierunku od ul. Limanowskiego do Ronda Grzegórzeckiego i dalej, najbardziej optymalną trasą jest ta prowadząca przez Zabłocie i Most Kotlarski, która odległościowo jest krótsza od przejazdu ulicami Starowiślną i dalej Grzegórzecką, a dodatkowo ruch na niej jest zdecydowanie mniejszy. Brak jest tam również skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, gdzie przy alternatywnej trasie takich „spowalniających” miejsc jest aż pięć, w związku z czym powyższa zmiana z pewnością pozytywnie wpłynie na czasy przejazdu.

Poniżej pokazujemy na schematach zakres planowanych do wprowadzenia zmian w zakresie przewoźników osobowych.

 

busy ATW

bus ATW

https://cms.mpi.krakow.pl/pliki/243682/2

 

Mobilny Kraków 2017

 

W tym miejscu pragniemy zauważyć, iż zmiany nad którymi prace prowadzi ZIKiT w kontekście organizacji ruchu na terenie Śródmieścia Krakowa nie skupiają się tylko na przewoźnikach osobowych i nie mają na celu ich „wykluczenia”, lecz koncentrują się na poprawie mobilności na tym obszarze jako całości i są szeroko zakrojonym projektem obejmującym także np. zmiany w strefie parkowania, wyznaczanie stref o ograniczonej dostępności, czy wyznaczaniu nowej siatki ulic o charakterze jednokierunkowym.

Celem przedstawienia i uzgodnienia z zainteresowanym środowiskiem propozycji zmian przedstawiciele ZIKIT odbyli spotkania z przedstawicielami Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Osobowych na których zasadność działań gminy, dążących do usystematyzowania ruchu w centrum Krakowa, spotkała się ze zrozumieniem przewoźników. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom postanowiono dostosować ostateczną koncepcję zmian do zgłaszanych na w/w spotkaniach postulatów, co znalazło swoje poparcie m.in. w:

Zważywszy na powyższe nie można się zgodzić z tezą, która pojawiła się jakiś czas temu w mediach, iż w jakikolwiek znaczący sposób na tych korektach ucierpią pasażerowie aglomeracji krakowskiej oraz sami przewoźnicy, skoro w dalszym ciągu mogą bezpośrednio dojechać w obręb tzw. II obwodnicy co niejednokrotnie nie jest możliwe dla pasażerów korzystających z systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie, gdzie konieczność przesiadki nieodłącznym elementem codziennych podróży.

W dalszym ciągu trasy przewoźników osobowych przecinają się lub stykają z głównymi węzłami przesiadkowymi na terenie Krakowa, gdzie można bez problemu dokonać przesiadki na docelowy tramwaj czy autobus miejski.