górne tło

Bezpieczniej na ul. Wesele

Na ulicy Wesele do jesieni powstanie wyniesione przejście dla pieszych, dzięki czemu ulica stanie się bardziej bezpieczna dla wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów i kierowców. Dziś został zakończony przetarg na to zadanie, na który wpłynęły dwie oferty. Wykonawca zostanie wyłoniony do dwóch tygodni. Środki na tę inwestycję zabezpieczyła Rada Dzielnicy VI Bronowice.

Wyniesione przejście dla pieszych to skuteczny i niezbyt kosztowny sposób na uspokojenie ruchu i zmniejszenie ryzyka wypadku. Takiego rozwiązania potrzebowali piesi, ale również rowerzyści, gdyż w poprzek ul. Wesele przebiega popularna trasa rowerowa Młynówka Królewska.

Przejście zostanie wykonane z czerwonej kostki, żeby było bardziej widoczne. Oprócz tego na 40 metrach ścieżki rowerowej zostanie wymieniona nawierzchnia, która również będzie w kolorze czerwonym. Wykonawca powinien zakończyć prace trzy miesiące od podpisania umowy z ZIKiT, a więc w przybliżeniu  z początkiem września.

dolne t�o