górne tło

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Pl. Św. Ducha w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie".

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać ....)

dolne t�o