górne tło

Nowa Huta Dziś

Celem programu „Nowa Huta Dziś!” jest poprawa infrastruktury w pięciu dzielnicach nowohuckich poprzez realizację zadań wskazanych przez mieszkańców. Zachęcamy wszystkich nowohucian, aby zastanowili się jakie remonty są potrzebne w ich okolicy w zakresie naprawy chodników, dróg czy modernizacji oświetlenia. Akcja obejmuje Dzielnice XIV (Czyżyny), XV (Mistrzejowice), XVI (Bieńczyce), XVII (Wzgórza Krzesławickie) i XVIII (Nowa Huta). Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie!

Program ma charakter pilotażowy. Po przeprowadzeniu tegorocznej edycji zostanie sporządzony raport, który pokaże czy taka forma partycypacji będzie się cieszyć zainteresowaniem krakowian. Jeśli tak, w kolejnych edycjach akcja zostanie rozszerzona na całe miasto. Zasady programu zawarte są w uchwale Rady Miasta Krakowa.

Można głosować na propozycje przygotowane przez działy merytoryczne ZIKiT, ale mile widziane są także propozycje wychodzące od samych mieszkańców. Zadanie można zgłosić uzupełniając formularz na naszej stronie internetowej (zobacz poniżej) lub z pomocą konsultanta w ZIKiT przy ul. Centralnej 53. Na spotkanie z konsultantem można się umówić poprzez centralę telefoniczną 12 616 70 00.

Istotne jest, aby wytypowane zadania dotyczyły obiektów usytuowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków lub na gruntach oddanych w posiadanie zależne (najem, dzierżawa, użyczenie). Wnioski można zgłaszać do 31 maja.

HARMONOGRAM akcji "NOWA HUTA DZIŚ":

do 31 maja: czas zgłaszania wniosków

do 18 czerwca: weryfikacja zadań i przekazanie do Rad Dzielnic

do 30 czerwca: ustalenie przez Rady Dzielnic ostatecznych list rankingowych

do 30 listopada 2017 r.: realizacja zadań

do 15 stycznia 2018 r.: sprawozdanie z realizacji

Sprawdź ile może kosztować Twój remont: CENNIK

Nowa Huta

Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych zadań przez mieszkańców pod względem formalnym i prawnym (do 18 czerwca). Następnie listy zakwalifikowanych propozycji staną się przedmiotem posiedzenia Rad Dzielnic, a później Rady Miasta Krakowa. Czas realizacji zadań planowany jest do końca  listopada 2017 roku.

Na wszystkie wybrane zadania do realizacji przewidziana jest w sumie kwota 2 mln zł, która zostanie rozdysponowana dla poszczególnych dzielnic według określonych kryteriów:

prezentacja1

prezentacja2

W sumie podział środków finansowych będzie wyglądał następująco:

prezentacja3

Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie!


ZGŁOŚ REMONT - WYPEŁNIJ FORMULARZ ON LINE


 

dolne t�o