górne tło

Remont na ul. Wadowickiej

W poniedziałek (24 kwietnia) rozpoczną się roboty przygotowawcze do wymiany nawierzchni wschodniej jezdni ul. Wadowickiej.

Do połowy maja prowadzone będą prace przy krawężnikach - co będzie wiązało się z punktowymi zawężeniami jezdni. Od połowy maja rozpoczną się prace związane z frezowaniem i układaniem nawierzchni. Wykonawca planuje przeprowadzić roboty do końca maja, planuje też wykonywać prace nocami - niemniej jednak remontowany odcinek będzie w maju znacznie mniej przepustowy.

dolne t�o