górne tło

Zmiany na liniach autobusowych - komentarz ZIKiT

Już w najbliższą sobotę (04.03) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Korekty mają usprawnić podróże krakowian do centrum miasta. Poniżej tłumaczymy dlaczego zdecydowaliśmy się na takie, a nie inne trasy.

Skomunikowanie rejonu Bielan z Bronowicami i Krowodrzą jest jednym z postulatów najdłużej zgłaszanych przez mieszkańców. Sytuacja ta nie powinna dziwić, ponieważ obecnie w celu przemieszczenia się pomiędzy tymi sąsiadującymi ze sobą dzielnicami Krakowa, trzeba udać się aż do ścisłego centrum. Przedłużenie linii 102 skróci więc czas dojazdu nawet o połowę. Poza mieszkańcami Bielan, na zmianie tej skorzystają także pasażerowie docierający do miasta z Aglomeracji. Oni również od lat postulowali o stworzenie takiego połączenia. Na ulicy Orlej uruchomione zostaną dwa nowe przystanki. Jeden z nich ułatwi dojazd do nowego cmentarza na Bielanach oraz Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego. Drugi natomiast umożliwi dojazd do obserwatorium astronomicznego.


Wzmocnienie linii 104 wynika z faktu likwidacji linii 155, jak i dalszej poprawy oferty Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na ulicy Fredry, jak i przy dojeździe do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Sanktuarium Jana Pawła II. W tej części Łagiewnik cały czas powstają także nowe bloki.


Postulat skrócenia linii 107, w zamian za zwiększenie częstotliwości jej kursowania, był od dłuższego czasu zgłaszany przez wielu mieszkańców Kosocic i Soboniowic. Dodatkowo, poprawiona zostanie możliwość przesiadki na autobusy jadące w kierunku miasta. Poza dotychczasowymi liniami 164 i 184, pasażerowie będą mogli na jednym przystanku przesiąść się także na linie numer 169, 174 i 179.


Mieszkańcy Bielan od dawna zgłaszali postulat usunięcia nawet 45-minutowych przerw w odjazdach kursów linii z Salwatora w kierunku ulicy Księcia Józefa w godzinach wieczornych. Teraz odstępy pomiędzy odjazdami kolejnych linii powinny być znacznie krótsze.


Ulica Kozienicka dotychczas nie była obsługiwana przez Komunikację Miejską w Krakowie. Mieszkańcy tego rejonu od dawna zgłaszali wnioski dotyczące uruchomienia połączenia autobusowego. Do niedawna jednak parametry ulicy nie pozwalały na skierowanie tam regularnej linii. Po remoncie najgorszego fragmentu ulicy Kozienickiej, zdecydowano o utworzeniu nowej linii, która nie tylko zapewni obsługę tej ulicy, ale także pozwoli na szybki i bezpośredni dojazd ze Skotnik do pętli na Czerwonych Makach. Jednocześnie rozkład jazdy został ułożony w ten sposób, by ułatwić jego zapamiętanie, ponieważ poza godzinami szczytu (kiedy autobus jedzie częściej) godziny odjazdu będą takie same przez wszystkie dni tygodnia.


Wśród propozycji, jakie konsultowane były z Radą Dzielnicy IV, pojawiła się ta dotycząca podziału linii. „Stodwudziestka” pozostaje jednak na swojej dotychczasowej trasie, na której będzie kursować dwukrotnie częściej niż dotychczas. Z lepszej oferty skorzystają więc zarówno mieszkańcy Bronowic Wielkich, Toń, jak i nowych osiedli wzdłuż ulicy Władysława Łokietka. Dodatkowe kursy uzupełnią też lukę po likwidacji linii numer 118.


Tym samym zrealizowany zostanie kolejny postulat zgłaszany przez mieszkańców i potwierdzony uchwałą Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Pasażerowie zyskają dojazd do lepszego punktu przesiadkowego, jakim jest Rondo Kocmyrzowskie, a także bardziej regularny rozkład jazdy. Obie linie przestaną bowiem jeździć z częstotliwością co 22 minuty i będą pojawiały się na przystankach regularnie co 20 minut;


Linia numer 130 charakteryzuje się bardzo równomiernym obciążeniem w ciągu całego dnia. Sytuacja ta zauważana od dawna, więc jeszcze w 2015 roku, zwiększono jej częstotliwość w okresie międzyszczytowym z 15 do 12 minut. Rozwiązanie to zostało bardzo pozytywnie odebrane przez mieszkańców. Stąd ostatecznie zdecydowano się zlikwidować ograniczenia międzyszczytowe i linia ta, podobnie jak większość tramwajów, niemal przez cały dzień kursować będzie z częstotliwością co 10 minut.


Rejon ulicy Wojciechowskiego i Mościckiego od lat obsługiwany jest wyłącznie przez jedną linię numer 123, zapewniającą bezpośrednie połączenie tylko na obszarze Nowej Huty, a także w kierunku Rybitw i Małego Płaszowa. Linia ta z uwagi na kursowanie przez ulicę Klasztorną i Półłanki, jest bardzo podatna na opóźnienia. Nie dziwi więc fakt, że mieszkańcy tego rejonu od pewnego czasu zgłaszali wnioski dotyczące poprawy skomunikowania z innymi rejonami miasta. Do poprawy obsługi komunikacyjnej wybrano linię numer 132, która zapewni bezpośredni dojazd z przystanków Os. Zielone i Os. Górali do centrum Nowej Huty (przystanek Aleja Róż), do Kombinatu, do Ronda Kocmyrzowskiego i DH Wanda, a także na ulicę Dobrego Pasterza, Opolską, Prądnicką, a nawet na Nowy Kleparz i dworzec kolejowy.


Analizowano różne warianty poprawy połączenia między Swoszowicami a Kurdwanowem. Ostatecznie zdecydowano o pozostawieniu linii 135 bez większych zmian. Jej rozkład jazdy uzupełniony zostanie jedynie o dodatkowe kursy w godzinach wieczornych oraz kursy wariantowe szkolne, aby uzupełnić lukę po zlikwidowanej linii 155. Największą poprawę ma przynieść przedłużenie do Swoszowic połowy kursów linii 184 oznaczonych numerem 484.


Linia ta początkowo miała obsługiwać nowe osiedla przy ulicy Chełmońskiego. Ostatecznie wybrano jednak drugi wariant, w którym w tamten rejon skierowano linię 168. W związku z tym, nowa linia numer 140 uzupełni lukę po 168 na ulicy Radzikowskiego, dodatkowo zapewniając połączenie rejonu ulicy Conrada oraz Szpitala Narutowicza z przystankiem kolejowym Kraków Łobzów, o co również wnioskowali pasażerowie. Będzie to także pierwsza od lat linia, która pojedzie na wprost z ulicy Wybickiego w Radzikowskiego. Mieszkańcy osiedla przy Radzikowskiego zachowają przesiadkę na linie tramwajowe jadące z Krowodrzy Górki, a dodatkowo zyskają bezpośredni dojazd do Nowego Kleparza. Linia ma stanowić dla mieszkańców Azorów również alternatywę dla linii 130.


Linia 166 powraca na swoją starą trasę. Dzięki zmianie, pasażerowie z Sidziny pojadą do Łągiewnik kilka minut szybciej. Jest to związane z wprowadzeniem na ulicę Skotnicką nowej linii 116.


Dla linii 168 przewidziano nową funkcję, jaką jest zapewnienie bezpośredniego połączenia osiedla przy ulicy Chełmońskiego z pętlą tramwajową na Krowodrzy Górce. Pasażerowie z tego rejonu zyskają więc dojazd do bardzo ważnego punktu przesiadkowego, skąd można dostać się do najważniejszych miejsc na terenie miasta. Przy okazji, mieszkańcy Azorów będą mogli dojechać do Galerii Bronowice. Warto zaznaczyć, że dzięki utrzymaniu częstotliwości co 20 minut, udało się zapewnić koordynację z linią 138. W ten sposób, na odcinku Azory - Krowodrza Górka, autobusy kursować będą przez cały dzień i we wszystkie dni tygodnia ze wspólną częstotliwością co 10 minut. Również wsiadający na ulicy Conrada będą mieli w miejsce obecnej linii 168 do wyboru dwie linie dowozowe do tramwaju: 140 i 168 odjeżdżające naprzemiennie co 10 minut przez cały dzień.


Linia numer 169 pojedzie co drugim kursem do Piasków Wielkich, o co od dawna postulowali mieszkańcy, a także osoby udające się do szpitala św. Rafała przy ulicy Bochenka. Linie 169 i 469 uzupełnią także lukę po liniach 107 i 184 na ulicy Malborskiej.


Rozszerzenie szczytu popołudniowego na tej linii, to także realizacja wniosków zgłaszanych przez pasażerów oraz rezultat analizy pomiarów napełnień. Włączenie do obsługi przystanku „Cedyńska” uporządkuje kwestię przystanków przy osiedlu Tysiąclecia, ponieważ 178 było jedyną linią, która się tam nie zatrzymywała, a dojście do przystanku Wiślicka wymagało trzykrotnego przejścia przez pasy na skrzyżowaniu ulicy Wiślickiej i Bora-Komorowskiego. O taką korektę od dłuższego czasu wnioskowali pasażerowie.


Skierowanie linii 184 do Swoszowic stało się odpowiedzią na postulat mieszkańców o zapewnienie bezpośredniego połączenia do centrum Krakowa. Trzeba zauważyć, że Swoszowice były jedyną dzielnicą administracyjną, która takiego połączenia nie miała. Linia 184 jest najmniej obciążoną linią na Kurdwanowie, stąd wybór właśnie tej linii do realizacji nowego połączenia. Co drugi kurs linii 184, oznaczony teraz jako 484, pojedzie co 24 minuty do Swoszowic, a w zamian zostanie zlikwidowana kursująca co godzinę linia 155. Przy okazji, trasa linii 184 zostanie wyprostowana i nie będzie już obsługiwać ulicy Malborskiej, gdzie zostanie skierowana linia 169. 


Poprawa oferty komunikacji autobusowej w Opatkowicach także była jednym z intensywniej zgłaszanych przez mieszkańców postulatów. W tym rejonie powstają obecnie kolejne osiedla. Jednocześnie, z uwagi na parametry pętli „Smoleńskiego”, nie można było na linię 175 stale kierować większych autobusów. Linia 475 zapewni większą liczbę kursów w godzinach szczytu, a do tego pojedzie do Borku Fałęckiego krótszą trasą bez obsługi pętli „Smoleńskiego”. Dla mieszkańców tego rejonu oferta pozostanie na dotychczasowym poziomie.

dolne t�o