górne tło

Wzmocnienia linii autobusowych

Od soboty 4 marca wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie związane z pierwszym etapem wdrażania optymalizacji linii tramwajowych i autobusowych. Wprowadzane zmiany to największe w ostatnich latach jednorazowe wzmocnienie oferty linii autobusowych w naszym mieście, które mają na celu przede wszystkim poprawę obsługi komunikacyjnej w rejonach oddalonych od centrum Krakowa.

Zmiany dotyczą 22 linii autobusowych:

mapy zikit

mapy zikit

mapy zikit

Szczegółowy wykaz wprowadzanych zmian:

    Wraz z powyższymi zmianami, skorygowane zostaną nazwy wybranych przystanków autobusowych:

          Zasady zachowania ważności biletów okresowych:

       Bilety okresowe wykupione na linie numer 118 i 155 zachowują ważność do końca terminu obowiązywania biletów we wszystkich pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie na dotychczasowych trasach tych linii. Bilety okresowe wykupione na linie numer 107, 122, 132, 166, 168, 169, 184 i 422 zachowują ważność do końca terminu obowiązywania biletów we wszystkich pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie zarówno na dotychczasowych, jak i na nowych trasach tych linii.

Bilety okresowe wykupione na linię 118 zachowują ważność do końca terminu obowiązywania biletów:

Bilety okresowe wykupione na linię 155 zachowują ważność do końca terminów obowiązywania biletów:

Bilety okresowe wykupione na linię 168 zachowują ważność do końca terminu obowiązywania biletów:

Bilety okresowe wykupione na linię 169 będą obowiązywały na linii 469.

Bilety okresowe wykupione na linię 184 będą obowiązywały na linii 484.

dolne t�o