górne tło

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu - zasady

Zasady wprowadzania bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie i aglomeracji w czasie smogu, określa uchwała Rady Miasta Krakowa, której realizatorem jest m.in. ZIKiT. W związku z jej zapisami krakowianie najczęściej pytają nas

Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji?

Informacje o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu zawieszonego PM10 będą publikowane na stronach internetowych: 

Ponadto, dzięki współpracy ze służbami Wojewody Małopolskiego informacje o darmowej komunikacji będą prezentowane również w systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania tj.

Wszystkie informacje dot. funkcjonowania oraz możliwość pobrania aplikacji mobilnej RSO znajdą Państwo tutaj.

Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny wydany wyłącznie na samochód osobowy, z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.

Czy w trakcie obowiązywania bezpłatnej KMK darmowe są również parkingi typu "Parkuj i Jedź"?

Nie. Parkingi działają tak jak co dzień.

Kiedy wprowadzana jest bezpłatna komunikacja?

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłów PM10 pochodzących z transportu, w przypadku gdy codzienna prognoza jakości powietrza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla następnej doby, dedykowana dla Gminy Miejskiej Kraków, wskazuje na prawdopodobieństwo przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10 w dowolnych dwóch z trzech 8-godzinnych przedziałów doby jednocześnie:
1. powyżej 100 μg/m3, na powierzchni Miasta Krakowa równej lub większej od 50%,
2. powyżej 150 μg/m3, na powierzchni Miasta Krakowa równej lub większej od 50%,
ustala się, na okres następnej doby, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, dla osób korzystających z transportu indywidualnego.

 

Obecnie w Krakowie działa 8 stacji pomiarowych: 

Na jakim obszarze jest dostępna bezpłatna komunikacja w czasie smogu?

Bezpłatna komunikacja w czasie smogu realizowana jest na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz 15 gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji tego zadania: 

Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?

Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?

To nie ma znaczenia. Z bezpłatnej komunikacji można korzystać również na podstawie takiego dowodu rejestracyjnego, jednak wyłącznie w przypadku samochodu osobowego.

Kto ustala stężenia pyłu zawieszonego, od którego uruchamiana jest bezpłatna KMK dla kierowców?

Jest to ustalone uchwałą Rady Miasta Krakowa. ZIKiT jest jedynie realizatorem tego aktu prawnego.

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.

Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.

Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Poziom stężenia pm10 przy którym wprowadzana jest bezpłatna KMK jest niezależny od poziomów: dopuszczalnego, informowania i alarmowego.

dolne t�o