górne tło

Bezpieczne przejście na ulicy Cegielnianej

W tym roku ZIKiT planuje budowę wyniesionego przejścia na ul. Cegielnianej przy ul. Wałbrzyskiej. O takie zadanie wnioskowała Rada Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, która zabezpieczyła na to środki – w sumie 24 tys. zł.

Do tej pory został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji budowy przejścia. Dokumentacja powinna być gotowa do 14 czerwca 2017 r.

W drugim półroczu planowana jest realizacja. Przejście zostanie podwyższone i trochę przesunięte od istniejącego ze względów bezpieczeństwa i zbyt małej odległości do wjazdu na ul. Wałbrzyską.

dolne t�o