górne tło

Łącznica kolejowa - kolejne prace

Zmiany na skrzyżowaniu pod łącznicą kolejową Zabłocie –Krzemionki. PKP zakończyło remont wiaduktu kolejowego nad ul. Powstańców Wielkopolskich w rejonie stacji paliw. Remont prowadzony był równolegle z budową łącznicy i mocno ograniczał ruch w tym rejonie. W związku z zakończeniem prac dziś zniknie buspas na Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich.

Poza tym w najbliższym czasie prowadzone będą nocne prace na budowie łącznicy. Od 7 do 22 grudnia prace będą prowadzone pomiędzy 21:00 a 5:00 rano. W związku z tym można spodziewać się dodatkowych utrudnień dla samochodów zaznaczonych czerwonym kolorem na mapkach.

 

dolne t�o