górne tło

Do podstawówki za darmo komunikacją

Od dnia 1 września 2016 r. uprawnienia do bezpłatnych przejazdów Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) będą mieć:

 

Uprawnione dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na liniach miejskich i aglomeracyjnych w strefie biletowej I [Miasto Kraków] i II [Aglomeracja].

Uczniowie pozostałych szkół, zlokalizowanych poza granicami Gminy Miejskiej Kraków będą miały nadal uprawnienie do przejazdów na podstawie biletów ulgowych.

Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Krakowa uchwałami Nr XL/707/16 z dnia 30 marca 2016 roku oraz Nr L/920/16 z dnia 6 lipca 2016 roku.

 

Ww związku z zakończeniem wakacji szkolnych i zwiększonym zapotrzebowaniem na przewozy od 27 sierpnia wprowadzono nowe rozkłady jazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie zakładające przywrócenie szkolnych (przedwakacyjnych) częstotliwości kursowania z następującymi zmianami:

Jednocześnie informujemy, że zawieszone na okres wakacji linie tramwajowe 7, 12, 23 oraz autobusowe 118, 132 i 153 zostaną przywrócone.