górne tło

Remont ul. Olszanickiej

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w środę (30.03) rozpoczęły się prace przygotowawcze związane z remontem ul. Olszanickiej.

Pierwsze roboty będą polegać m.in. na ścinaniu poboczy, tego typu prace potrwają do końca tygodnia i nie spowodują znacznych utrudnień w ruchu. Zaraz po zakończeniu prac przygotowawczych rozpocznie się remont własciwy, polegający na wymianie nawierzchni. Roboty zakończą się w połowie kwietnia.

Remont obejmuje odcinek od ul. Kosmowskiej do granic miasta, z wyłączeniem wiaduktu nad autostradą.

dolne t�o