górne tło

Emaus 2016

W dniu 28 marca 2016 r. w związku z odpustem Emaus zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w rejonie Salwatora.

Około godz. 6.00 nastąpi zamknięcie dla ruchu kołowego ul. Kościuszki na odcinku od ul. Królowej Jadwigi do ul. Komorowskiego (z dopuszczeniem komunikacji miejskiej) oraz ul. Senatorskiej na odcinku od ul. Mlaskotów do ul. Kościuszki. Ponadto na ul. Królowej Jadwigi zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

W związku z organizacja odpustu nastąpi wyłączenie postojów taxi na ul. Senatorskiej i ul. Kościuszki oraz wprowadzenie zakazów zatrzymywania się pojazdów na ulicach:

 

Przystanek Emaus 2016 - plakat

 

 

dolne t�o