górne tło

Darmowa komunikacja w czasie smogu będzie ogłaszana specjalnym komunikatem

Uchwała o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza w Krakowie weszła w życie 26 grudnia 2015 r. Gdy poziom stężenia pyłu PM10 we wszystkich stacjach monitorujacych zanieczyszczenie powietrza w Krakowie przekroczy 150 µg/m3 (lub w jednej stacji 200 µg/m3), będzie decyzja o darmowej komunikacji miejskiej.

Informacja o obowiązywaniu darmowej komunikacji będzie podawana specjalnym komunikatem, jeśli komunikatu nie ma na stronie www.krakow.pl lub www.zikit.krakow.pl oznacza to, że komunikacja jest płatna.

Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji podejmowana będzie na podstawie wyliczeń średniej z pomiarów stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, a także pomocniczo w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pod uwagę będą brane wyniki z danej doby odczytywane w godzinach 16:00-18:00. Wyniki tę będą podstawą do publikacji komunikatu o bezpłatnej komunikacji miejskiej przez całą następną dobę (w godzinach 00:00-24:00). Wyliczenia będą bazowały na wszystkich stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Krakowa. Obecnie w mieście działają cztery takie stacje w następujących lokalizacjach: Al. Krasińskiego, Kurdwanów (ul. Bujaka), Nowa Huta (ul. Bulwarowa) oraz nowa stacja przy ul. Dietla.

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi - maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie będzie mogła korzystać z bezpłatnej komunikacji.

Przypominamy, że na bieżąco można monitorować stan krakowskiego powietrza tutaj -monitoring.krakow.pios.gov.pl

 

Darmowa komunikacja – SMOG – FAQ

1. Kiedy wprowadzana jest darmowa komunikacja?
Bezpłatna komunikacja miejska wprowadzana jest w sytuacji, gdy na stacjach monitorujących powietrze uśredniona norma dla pyłu PM10 przekroczy 150 mg/m3. Darmowe przejazdy zostaną też wprowadzone, gdy na jednej ze stacji stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 mg/m3. Pod uwagę będą brane wyniki z ostatniej doby odczytywane w godzinie 16-17. Darmowa komunikacja będzie wprowadzana na całą następną dobę. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.


2. Co jeśli okaże się, że w dniu kiedy wprowadzono darmową komunikację stężenie pyłów PM10 spadnie?
Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji podejmowana jest w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i wyliczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Nawet jeśli prognozy o przekroczeniu stężeń nie potwierdzą się, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy.


3. Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?
Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego z aktualnym badaniem technicznym, bez względu na miejsce jego wydania.


4. Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?
Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.


5. A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?
Nie ma znaczenia czy auto zarejestrowane jest na firmę czy osobę fizyczną.


6. Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji?
Informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu PM10 będą publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, zikit.krakow.pl, mpk.krakow.pl, a także na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miast i miejskie jednostki.

dolne t�o