górne tło

Zmiana numerów kont bankowych

W związku ze zmianą z dniem 01 stycznia 2016 r. banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków na PKO Bank Polski S.A. informujemy, że zmianie ulegną wszystkie numery rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych ZIKiT.

Poniżej podajemy nowe numery rachunków bankowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, na które, w zależności od tytułu, z dniem 01.01.2016 r. należy przekazywać środki:

nazwa rach.bankowego

Numer rachunku bankowego

dochody

07 1020 2892 0000 5902 0590 8449

opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej

65 1020 2892 0000 5902 0590 8472

opłata z kontroli biletów komunikacji miejskiej

63 1020 2892 0000 5002 0590 8464

opłata ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej

58 1020 2892 0000 5202 0590 8456

holowanie i parking pojazdów, odstąpienie od holowania

66 1020 2892 0000 5102 0590 8555

opłata z tytułu wypożyczania rowerów

44 1020 2892 0000 5102 0590 8563

opłata skarbowa

73 1020 2892 0000 5802 0590 8571

zawiadomienia Strefa Płatnego Parkowania

70 1020 2892 0000 5702 0590 8480

upomnienia Strefa Płatnego Parkowania

18 1020 2892 0000 5002 0590 8498

tytuły wykonawcze Strefa Płatnego Parkowania

15 1020 2892 0000 5802 0590 8548

parkomaty strefa P1

60 1020 2892 0000 5802 0590 8514

parkomaty strefa P2 (Kazimierz)

70 1020 2892 0000 5402 0590 8530

parkomaty strefa P3-P8

65 1020 2892 0000 5602 0590 8522

dolne t�o