górne tło

Kontakt

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jest czynny od poniedziałki do piątku - w godz. od 7:30 do 15:30.

Pracownicy zatrudnieni na wybranych stanowiskach, prowadzących obsługę stron, w działach uzgodnień, geodezji, ochrony pasa drogowego, inżynierii ruchu i na dzienniku podawczym w poniedziałki pracują w godzinach od 7.30 do 17.00.

Działy zajmujące się nadzorem nad drogami, organizacja ruchu oraz transportem mają swoją siedzibę na os. Złotej Jesieni 14.

Całodobowy numer interwencyjny: 12 616 7555

Centrala: 12 616 7000


Dyrektor Andrzej Mikołajewski
Sekretariat: 012 616 7416
fax: 012 616 7417


Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Iwona Król
Sekretariat: tel: 012 616 7137
fax: 012 616 7138


Zastępca Dyrektora ds. Transportu Łukasz Franek
Sekretariat: tel: 012 616 7502
fax: 012 616 7547


Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Andrzej Olewicz
Sekretariat: tel: 012 616 7005
fax: 012 616 7226


Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Anna Małecka
Sekretariat: tel: 12 616 7137
fax: 12 616 7138


Zastępca Dyrektora ds. Obsługi Paweł Sularz
Sekretariat: tel: 12 616 7543
fax: 12 616 7417


Główny Księgowy Aleksandra Michalik
tel: 12 616 7137
fax: 12 616 7138


 

Terminy przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Zastępców Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz przez osobę odpowiedzialną za przyjmowanie od obywateli skarg i wniosków w imieniu Dyrektora ZIKiT 

 

1. Iwona Król - Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji                           środy w godzinach 14:30 - 16:00

ul. Centralna 53 pok. nr 118

 

2. Anna Małecka - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych                środy w godzinach 14:30 - 16:00

ul. Centralna 53 pok. nr 118

 

3. Andrzej Olewicz - Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury          poniedziałki w godzinach 14:30 - 16:00

ul. Złotej Jesieni 14 pok. nr 18

          

4. Paweł Sularz - Zastępca Dyrektora ds. Obsługi                       wtorki w godzinach 14:30 - 16:00

ul. Centralna 53 pok. nr 09

 

5. Łukasz Franek - Zastępca Dyrektora ds. Transportu                poniedziałki w godzinach 14:30 - 16:00

ul. Złotej Jesieni 14 pok. nr 20

 

6. Michał Gołębiowski - Kierownik Zespołu Organizacji i Nadzoru      wtorki w godzinach 14:30 - 16:30

   odpowiedzialny za przyjmowanie od obywateli skarg i wniosków                ul. Centralna 53 pok. nr 107

   w imieniu Dyrektora ZIKiT                                               Zespół Prasowy - kontakt dla mediów:
tel: 12 616 75 10/69

 

Siedziba: 31-586 Kraków
ul. Centralna 53
Fax: 12 616 7417
Sekretariat: tel: 12 616 7416
E-mail: sekretariat@zikit.krakow.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ZIKiT na platformie ePUAP: /ZIKiT/SkrytkaESP


NIP: 679-25-97-429
REGON: 357116163

Nr konta do wnoszenia opłaty skarbowej (od 1 stycznia 2016): 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000


 

dolne t�o