górne tło

Komunikat - meleksy

Zakończyła się procedura weryfikacji wniosków przez osoby wskazane do prac w Stałym Zespole Konsultacyjny ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej, powołanego poleceniem służbowym nr 10/2014 Prezydenta Miasta Krakowa. Informacje o spełnieniu przez przedsiębiorców kryteriów postawionych w Zarządzenie można uzyskać osobiście w siedzibie ZIKiT na os. Złotej Jesieni 14 lub pisemnie po złożeniu stosownego wniosku.

Uwagi do wyników weryfikacji wniosków, przedsiębiorcy mogą składać pisemnie w siedzibie tut. Zarządu. Decyzję o sposobie rozpatrzenia zażaleń do wyników o przyznanie identyfikatora, podejmie Stały Zespół Konsultacyjny ds. pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej, powołany poleceniem służbowym nr 10/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25.06.2014 r. Najbliższe posiedzenie zespołu przewidziane jest na 17 grudnia br.

dolne t�o