górne tło

Otwarto układ komunikacyjny w rejonie Białych Mórz

Kilkanaście dni temu zakończyły się prace budowlane przy układzie komunikacyjnym w rejonie Białych Mórz. W ramach inwestycji powstała nowa droga, która połączyła skrzyżowanie ul. Totus Tuus (rejon ul. Herberta/Witosa), ul. św. Alberta z obszarem Białych Mórz, w tym z Centrum JP II. W ciągu nowej ulicy wybudowany został również most nad Wilgą. Dodatkowo do zabudowań kościelnych została poprowadzona droga pieszo – rowerowa w postaci kładki pieszo – rowerowej przerzuconej nad rzeką Wilgą.

Dzięki tej inwestycji znacząco polepszyła się obsługa komunikacyjna całego obszary Białe Morza, w tym obszarów, które mają być zagospodarowane w przyszłości. Inwestycja ta jest niezwykle ważna nie tylko dla wiernych ale i dla licznych turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają Kraków z zamiarem poznania miejsc związanych z Janem Pawłem II. Dzięki inwestycji obszar sanktuarium na Białych Morzach jest teraz komfortowo dostępny dla turystów. Znacząco poprawiła się również dostępność sanktuarium dla kursujących tam linii Komunikacji Miejskiej. Dotąd z wąskiego i niewygodnego dojazdu do centrum korzystało rocznie 2,5-3 mln turystów.

Koszt układu drogowego (od ronda do parkingu) to ok 14 mln zł w tym 10 mln zł pochodziło ze środków UE

dolne t�o