Magiczny Kraków, zikit.krakow.pl/ http://zikit.krakow.pl pl-pl Tue, 16 Oct 2018 23:29:09 +0200 Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/222923,1908,komunikat,monitoring_wizyjny_na_terenie_dzielnicy_xvi.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/222923,1908,komunikat,monitoring_wizyjny_na_terenie_dzielnicy_xvi.html ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 30000 euro   Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:   „Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI ”   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.   CPV: 32333200-8 Kamery wideo. ]]> Mon, 10 Sep 2018 07:17:25 +0200 Roboty budowlane polegające na usunięciu przecieku dachu terminala Autobusowego zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/222825,1908,komunikat,roboty_budowlane_polegajace_na__usunieciu_przecieku_dachu_terminala_autobusowego_zlokalizowanego_przy_ul__powstancow_wielkopolskich_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/222825,1908,komunikat,roboty_budowlane_polegajace_na__usunieciu_przecieku_dachu_terminala_autobusowego_zlokalizowanego_przy_ul__powstancow_wielkopolskich_w_krakowie.html Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  usunięciu przecieku dachu terminala Autobusowego zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie. Zakres prac  polegający  na : Prace przygotowawcze, zabezpieczenie podłóg folią Odbicie tynków na stropach płaskich, belkach i schodach Wykonanie tynków wewnętrznych- ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem Malowanie tynków wewnętrznych, ścian, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej, mur grubości 20-25 cm. Prace porządkowe po robotach. ]]> Tue, 04 Sep 2018 14:01:49 +0200 Wykonanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/222706,1908,komunikat,wykonanie_analizy_funkcjonowania_strefy_platnego_parkowania.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/222706,1908,komunikat,wykonanie_analizy_funkcjonowania_strefy_platnego_parkowania.html Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:    „Wykonanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania”   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ]]> Thu, 06 Sep 2018 15:13:32 +0200 Odnowienie licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite – 500 stanowisk na 12 miesięcy http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221867,1908,komunikat,odnowienie_licencji_na_uzytkowanie_oprogramowania_antywirusowego_eset_endpoint_security_suite___500_stanowisk_na_12_miesiecy.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221867,1908,komunikat,odnowienie_licencji_na_uzytkowanie_oprogramowania_antywirusowego_eset_endpoint_security_suite___500_stanowisk_na_12_miesiecy.html ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 30000 euro   Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:   „Odnowienie licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite – 500 stanowisk na 12 miesięcy”   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.   CPV: 48760000-3 – Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej. ]]> Wed, 18 Jul 2018 14:51:48 +0200 Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządowi Infrastruktury i Transportu w Krakowie oraz dokumentacji przeznaczonej do brakowania http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221748,1908,komunikat,przygotowanie_dokumentacji_do_przekazania_archiwum_zakladowemu_zarzadowi_infrastruktury_i_transportu_w_krakowie_oraz_dokumentacji_przeznaczonej_do_brakowania.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221748,1908,komunikat,przygotowanie_dokumentacji_do_przekazania_archiwum_zakladowemu_zarzadowi_infrastruktury_i_transportu_w_krakowie_oraz_dokumentacji_przeznaczonej_do_brakowania.html ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości  nieprzekraczającej 30000 euro   1. Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:   „Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz dokumentacji przeznaczonej do brakowania.” ]]> Tue, 17 Jul 2018 13:01:54 +0200 Robota budowlana polegająca na przeniesieniu kapliczki oraz realizacji prac konserwatorskich przy kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221715,1908,komunikat,robota_budowlana_polegajaca_na_przeniesieniu_kapliczki_oraz_realizacji_prac_konserwatorskich_przy_kapliczce_zlokalizowanej_przy_ul__kobierzynskiej_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221715,1908,komunikat,robota_budowlana_polegajaca_na_przeniesieniu_kapliczki_oraz_realizacji_prac_konserwatorskich_przy_kapliczce_zlokalizowanej_przy_ul__kobierzynskiej_w_krakowie.html Opis przedmiotu zamówienia   Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  przeniesieniu kapliczki oraz realizacji prac konserwatorskich przy  kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie. ]]> Fri, 13 Jul 2018 10:33:26 +0200 Przebudowa ul. Jana Stróżeckiego w Krakowie, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221621,1908,komunikat,przebudowa_ul__jana_strozeckiego_w_krakowie__wraz_z_odwodnieniem__oswietleniem_i_przekladkami_kolidujacego_uzbrojenia.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221621,1908,komunikat,przebudowa_ul__jana_strozeckiego_w_krakowie__wraz_z_odwodnieniem__oswietleniem_i_przekladkami_kolidujacego_uzbrojenia.html ZAPYTANIE OFERTOWE   Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.   Na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Stróżeckiego w Krakowie, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.   Zamawiający:   Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, ]]> Fri, 06 Jul 2018 14:16:09 +0200 Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221607,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj___wybuduj.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221607,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj___wybuduj.html Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”. ]]> Fri, 06 Jul 2018 10:55:40 +0200 Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj-&-wybuduj http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221314,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj-_-wybuduj.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/221314,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj-_-wybuduj.html Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”. ]]> Fri, 06 Jul 2018 10:43:42 +0200 Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj_&_wybuduj http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/220734,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj___wybuduj.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/220734,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj___wybuduj.html Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”. ]]> Thu, 07 Jun 2018 09:02:57 +0200