Magiczny Kraków, zikit.krakow.pl/ http://zikit.krakow.pl pl-pl Thu, 26 Apr 2018 22:57:47 +0200 Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/219434,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj___wybuduj.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/219434,1908,komunikat,budowa_podstacji_trakcyjnej_cementownia___w_formule_zaprojektuj___wybuduj.html Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na opracowanie PFU dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”. ]]> Wed, 18 Apr 2018 14:45:55 +0200 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218915,1908,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_na_budowe_parkingu_przy_ul__pokrzywki_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218915,1908,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_na_budowe_parkingu_przy_ul__pokrzywki_w_krakowie.html ZAPYTANIE OFERTOWE   Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.   Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla:  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie na części działki nr 277/1, 277/5 obr.7 Nowa Huta wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci lub przyłączy” w ramach zadania: Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika w ul. Pokrzywki. ]]> Fri, 30 Mar 2018 08:16:13 +0200 Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018 http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/219159,1908,komunikat,utrzymanie__aktualizacja__modyfikacja_oprogramowania_systemeg_w_roku_2018.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/219159,1908,komunikat,utrzymanie__aktualizacja__modyfikacja_oprogramowania_systemeg_w_roku_2018.html Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Utrzymanie, aktualizacja, modyfikacja oprogramowania SYSTEmEG w roku 2018”. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ]]> Tue, 10 Apr 2018 11:48:43 +0200 Program budowy chodników http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218865,1908,komunikat,program_budowy_chodnikow.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218865,1908,komunikat,program_budowy_chodnikow.html Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę/przebudowę chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników”, które będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ]]> Thu, 29 Mar 2018 13:10:29 +0200 Opracowanie programów funkcjonalno–użytkowym na posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa w ramach zadania pn.: „Posadowienie toalet na terenie Miasta Krakowa”. http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218697,1908,komunikat,opracowanie_programow_funkcjonalno_uzytkowym_na_posadowienie_toalet_na_terenie_miasta_krakowa_w_ramach_zadania_pn____posadowienie_toalet_na_terenie_miasta_krakowa__.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218697,1908,komunikat,opracowanie_programow_funkcjonalno_uzytkowym_na_posadowienie_toalet_na_terenie_miasta_krakowa_w_ramach_zadania_pn____posadowienie_toalet_na_terenie_miasta_krakowa__.html ]]> Wed, 21 Mar 2018 13:30:49 +0100 Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218677,1908,komunikat,dostawa__wraz__z_instalacja__nowych__tablic_informacyjnych_oraz_remont_istniejacych__tablic_informacyjnych__na_terenie__miasta__krakowa_.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/218677,1908,komunikat,dostawa__wraz__z_instalacja__nowych__tablic_informacyjnych_oraz_remont_istniejacych__tablic_informacyjnych__na_terenie__miasta__krakowa_.html Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  w  Krakowie zaprasza  do  złożenia oferty cenowej na „Dostawa  wraz  z instalacją  nowych  tablic informacyjnych oraz remont istniejących  tablic informacyjnych  na terenie  Miasta  Krakowa ”. ]]> Tue, 20 Mar 2018 14:37:15 +0100