Magiczny Kraków, zikit.krakow.pl/ http://zikit.krakow.pl pl-pl Sat, 20 Jan 2018 10:24:07 +0100 Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie. http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/216698,1908,komunikat,biezace_utrzymanie__nadzor_i_obsluga_techniczna_przepompowni_sciekow_obslugujacych_szalety_miejskie_na_terenie_miasta_krakowa_-_pl__boh__gett__rynek_podgorski__rynek_glowny__sukiennice__rondo_czyzynskie_.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/216698,1908,komunikat,biezace_utrzymanie__nadzor_i_obsluga_techniczna_przepompowni_sciekow_obslugujacych_szalety_miejskie_na_terenie_miasta_krakowa_-_pl__boh__gett__rynek_podgorski__rynek_glowny__sukiennice__rondo_czyzynskie_.html Opis przedmiotu zamówienia : Bieżące utrzymanie, nadzór i obsługa techniczna przepompowni ścieków obsługujących szalety miejskie na terenie Miasta Krakowa - Pl. Boh. Gett, Rynek Podgórski, Rynek Główny (Sukiennice),Rondo Czyżyńskie. ]]> Wed, 10 Jan 2018 13:23:30 +0100 Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/216694,1908,komunikat,konserwacja_11szt__platform_schodowych_dla_osob_niepelnosprawnych_zgodnie_z_wytycznymi_producenta__dokumentacja_techniczno-ruchowa_oraz_przepisami_urzedu_dozoru_technicznego_.html http://zikit.krakow.pl/ogloszenia_do_30000_euro/216694,1908,komunikat,konserwacja_11szt__platform_schodowych_dla_osob_niepelnosprawnych_zgodnie_z_wytycznymi_producenta__dokumentacja_techniczno-ruchowa_oraz_przepisami_urzedu_dozoru_technicznego_.html Opis przedmiotu zamówienia : Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Zgodnie z wymogami UDT konserwacje urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu z następującym zakresem konserwacji przegląd zespołów i części urządzeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT. ]]> Fri, 12 Jan 2018 12:10:17 +0100