Magiczny Kraków, zikit.krakow.pl/ http://zikit.krakow.pl pl-pl Sun, 21 Jan 2018 06:06:25 +0100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216577,1818,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_dla_budowy_polaczenia_ul__lopackiego.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216577,1818,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_dla_budowy_polaczenia_ul__lopackiego.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego dz. nr 24/9 obr. 8 jedn. Ewid. Nowa Huta (od Ronda Hipokratesa ) do ul. Okulickiego  wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kolidującym uzbrojeniem. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Fri, 05 Jan 2018 13:39:05 +0100 Rozbudowa ul. Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216406,1818,komunikat,rozbudowa_ul__lubostron_w_krakowie_na_odcinku_od_budynku_nr_3c_do_ul__kobierzynskiej_wraz_ze_skrzyzowaniem_lubostron_kobierzynska.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/216406,1818,komunikat,rozbudowa_ul__lubostron_w_krakowie_na_odcinku_od_budynku_nr_3c_do_ul__kobierzynskiej_wraz_ze_skrzyzowaniem_lubostron_kobierzynska.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Lubostroń w Krakowie na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Fri, 29 Dec 2017 23:52:52 +0100 Rozbudowa ul. Mochnaniec w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/215474,1818,komunikat,rozbudowa_ul__mochnaniec_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/215474,1818,komunikat,rozbudowa_ul__mochnaniec_w_krakowie.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Mochnaniec w Krakowie”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Mon, 27 Nov 2017 08:19:51 +0100 Informacja Prezydenta ws. Rozbudowy ul. Wrony – Etap II http://zikit.krakow.pl/komunikaty/215099,1818,komunikat,informacja_prezydenta_ws__rozbudowy_ul__wrony___etap_ii.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/215099,1818,komunikat,informacja_prezydenta_ws__rozbudowy_ul__wrony___etap_ii.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Wrony – Etap II na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Skotnickiej wraz ze skrzyżowaniem: Skotnicka – Wrony – Podgórki Tynieckie”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Thu, 16 Nov 2017 11:06:42 +0100 Informacja Prezydenta ws. „Rozbudowa ul. Maciejkowej w Krakowie” http://zikit.krakow.pl/komunikaty/215010,1818,komunikat,informacja_prezydenta_ws___rozbudowa_ul__maciejkowej_w_krakowie_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/215010,1818,komunikat,informacja_prezydenta_ws___rozbudowa_ul__maciejkowej_w_krakowie_.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Maciejkowej w Krakowie”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogamilub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. ]]> Tue, 14 Nov 2017 09:42:41 +0100 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Fatimskiej http://zikit.krakow.pl/komunikaty/214469,1818,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_dla_przebudowy_ul__fatimskiej.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/214469,1818,komunikat,opracowanie_dokumentacji_projektowej_dla_przebudowy_ul__fatimskiej.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Fatimskiej” -  odcinek od posesji nr 10 do ul. Kocmyrzowskiej. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Wed, 25 Oct 2017 12:11:28 +0200 Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/214383,1818,komunikat,rozbudowa_ul__stelmachow_na_odcinku_od_ul__piaskowej_do__ul__jordanowskiej_oraz_rozbudowa_ul__piaskowej_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/214383,1818,komunikat,rozbudowa_ul__stelmachow_na_odcinku_od_ul__piaskowej_do__ul__jordanowskiej_oraz_rozbudowa_ul__piaskowej_w_krakowie.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Stelmachów na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Jordanowskiej oraz rozbudowa ul. Piaskowej w Krakowie”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Tue, 24 Oct 2017 09:08:06 +0200 „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Figlewicza http://zikit.krakow.pl/komunikaty/213642,1818,komunikat,_opracowanie_projektu_budowlanego_i_wykonawczego_oraz_uzyskanie_decyzji_zrid_rozbudowy_ul__figlewicza.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/213642,1818,komunikat,_opracowanie_projektu_budowlanego_i_wykonawczego_oraz_uzyskanie_decyzji_zrid_rozbudowy_ul__figlewicza.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Figlewicza (od ul. Józefa Pankiewicza do ul. Glinik) wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Thu, 28 Sep 2017 09:51:44 +0200 Rozbudowa ul. Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej http://zikit.krakow.pl/komunikaty/213559,1818,komunikat,rozbudowa_ul__plaszowskiej_na_odcinku_od_ul__paproci_do_ul__saskiej.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/213559,1818,komunikat,rozbudowa_ul__plaszowskiej_na_odcinku_od_ul__paproci_do_ul__saskiej.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Płaszowskiej na odcinku od ul. Paproci do ul. Saskiej”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Tue, 26 Sep 2017 13:13:40 +0200 Przebudowa ul. Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej w kierunku Wadowa o długości 160m http://zikit.krakow.pl/komunikaty/213464,1818,komunikat,przebudowa_ul__lubockiej_na_odcinku_od_ul__burzowej__w_kierunku_wadowa_o_dlugosci_160m.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/213464,1818,komunikat,przebudowa_ul__lubockiej_na_odcinku_od_ul__burzowej__w_kierunku_wadowa_o_dlugosci_160m.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa ul. Lubockiej na odcinku od ul. Burzowej w kierunku Wadowa o długości 160m”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   ]]> Fri, 22 Sep 2017 11:14:52 +0200