Magiczny Kraków, zikit.krakow.pl/ http://zikit.krakow.pl pl-pl Mon, 23 Jul 2018 13:57:18 +0200 Budowa nowej drogi równoległej do ulicy Turowicza http://zikit.krakow.pl/komunikaty/221746,1818,komunikat,budowa_nowej_drogi_rownoleglej_do_ulicy_turowicza.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/221746,1818,komunikat,budowa_nowej_drogi_rownoleglej_do_ulicy_turowicza.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa nowej drogi równoległej do ulicy Turowicza na odcinku od ul. Generała Roi (wraz z rozbudową ulicy Gen. Roi do tarczy skrzyżowania z ul. Fredry włącznie) do wiaduktu w kierunku Centrum Handlowego wraz z budową połączenia ulicy Fredry z projektowaną drogą równoległą do ulicy Turowicza i planowanym rondem”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ]]> Fri, 13 Jul 2018 11:39:57 +0200 Rozbudowa ul. Dziekanowickiej w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/221643,1818,komunikat,rozbudowa_ul__dziekanowickiej_w_krakowie_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/221643,1818,komunikat,rozbudowa_ul__dziekanowickiej_w_krakowie_.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Dziekanowickiej w Krakowie ”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ]]> Mon, 09 Jul 2018 10:47:32 +0200 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219751,1818,komunikat,budowa_sciezki_rowerowej_od_ul__powstancow_wzdluz_ulic_piasta_kolodzieja__srebrnych_orlow__wislickiej_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219751,1818,komunikat,budowa_sciezki_rowerowej_od_ul__powstancow_wzdluz_ulic_piasta_kolodzieja__srebrnych_orlow__wislickiej_w_krakowie.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Fri, 27 Apr 2018 13:36:51 +0200 Budowa chodnika w ul. Wyciaskiej w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219673,1818,komunikat,budowa_chodnika_w_ul__wyciaskiej_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219673,1818,komunikat,budowa_chodnika_w_ul__wyciaskiej_w_krakowie.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa chodnika w ul. Wyciaskiej w Krakowie”, po zachodniej stronie ulicy na wysokości budynków o nr. 51 do 97. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Wed, 25 Apr 2018 13:49:59 +0200 „Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej (1KDD) łączącej ul. F. Nullo z ul. Cystersów w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219544,1818,komunikat,_budowa_drogi_gminnej_klasy_dojazdowej__1kdd__laczacej__ul__f__nullo_z_ul__cystersow_w_krakowie.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219544,1818,komunikat,_budowa_drogi_gminnej_klasy_dojazdowej__1kdd__laczacej__ul__f__nullo_z_ul__cystersow_w_krakowie.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej (1KDD) łączącej ul. F. Nullo z ul. Cystersów w Krakowie” – Umowa nr 976/ZIKiT/2017 z dnia 20.07.2017r. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ]]> Mon, 23 Apr 2018 09:45:10 +0200 Decyzja z dnia 5 kwietnia 2018r dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi - etap V : odcinek od. ul. Jesionowej do ul. Robla” http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219480,1818,komunikat,decyzja_z_dnia_5_kwietnia_2018r_dla_inwestycji_pn____rozbudowa_ulicy_krolowej_jadwigi_-_etap_v___odcinek_od__ul__jesionowej_do_ul__robla_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219480,1818,komunikat,decyzja_z_dnia_5_kwietnia_2018r_dla_inwestycji_pn____rozbudowa_ulicy_krolowej_jadwigi_-_etap_v___odcinek_od__ul__jesionowej_do_ul__robla_.html Decyzja z dnia 5 kwietnia 2018r. znak KR.ZUZ.2.421.14.2018.MJ w sprawie pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi - etap V : odcinek od. ul. Jesionowej do ul. Robla” Pobierz treść decyzji ]]> Thu, 19 Apr 2018 15:22:24 +0200 „Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej” http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219476,1818,komunikat,_budowa_brakujacego_chodnika_przy_ul__centralnej_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/219476,1818,komunikat,_budowa_brakujacego_chodnika_przy_ul__centralnej_.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa brakującego chodnika przy ul. Centralnej”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. ]]> Thu, 19 Apr 2018 14:09:34 +0200 Przebudowa ul. Wodnej http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218841,1818,komunikat,przebudowa_ul__wodnej.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218841,1818,komunikat,przebudowa_ul__wodnej.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa ul. Wodnej” w związku z realizacją zadania pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. Nr 265/3 obr. 15 podgórze przy ul. Wodnej w Krakowie”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych. ]]> Tue, 27 Mar 2018 11:25:56 +0200 Budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218744,1818,komunikat,budowa_chodnika_przy_ulicy_glogera_od_klasztoru_karmelitow_bosych_glogera_5_do_granicy_miasta_krakowa.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218744,1818,komunikat,budowa_chodnika_przy_ulicy_glogera_od_klasztoru_karmelitow_bosych_glogera_5_do_granicy_miasta_krakowa.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „budowa chodnika przy ulicy Glogera od klasztoru Karmelitów Bosych Glogera 5 do granicy Miasta Krakowa” W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków ]]> Thu, 22 Mar 2018 15:16:57 +0100 Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218723,1818,komunikat,budowa_nowej_ulicy_klasy_l_laczacej_al_29_listopada_z_ul_felinskiego_w_krakowie_.html http://zikit.krakow.pl/komunikaty/218723,1818,komunikat,budowa_nowej_ulicy_klasy_l_laczacej_al_29_listopada_z_ul_felinskiego_w_krakowie_.html W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie ”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom. ]]> Thu, 22 Mar 2018 09:21:02 +0100