ZIKiT - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Organizacja ruchu - Jana Pawła II od 1 września

29.08.2014

W związku z postępem robót związanych z modernizacją torowiska i układu drogowego między Rondem Mogilskim a Placem Centralnym, od 1 września wprowadzona zostanie kolejna zmiana tymczasowej organizacji ruchu. Wcześniej bo 30 sierpnia uruchomione zostanie skrzyżowanie Lema - Meissnera.

Etap 7 1

 


 

Etap 7 2

 

 

 

Biletomaty na kartę sprawdzają się

01.09.2014

Dziś minął miesiąc odkąd pod Wawelem zaczęły kursować autobusy wyposażone w nowoczesne automaty biletowe, w których opłaty można dokonać tylko przy pomocy karty płatniczej. Wbrew informacjom co jakiś czas pojawiającym się w prasie większość pasażerów zadowolona jest z takiego rozwiązania – takie spostrzeżenia odnotowujemy sami, przytacza je także przewoźnik. Krakowianie doceniają przede wszystkim szybkość z jaką można zakupić bilety oraz kompaktowe rozmiary urządzeń. Oczywiście zdarzają się głosy negatywne, jednak w porównaniu z liczbą przewożonych pasażerów ich ilość jest znikoma.

Więcej: Biletomaty na kartę sprawdzają się

 

Informacja

Informujemy iż w dniu 21.12.2009r. (poniedziałek) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , /w Dziennik podawczy/ bedzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00.

Natomiast dnia 24.12.2009r Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie bedzie nieczynny.

   

Sprostowanie do tekstu Gazety Krakowskiej pt. „Parkingowa karuzela przy placu Na Groblach”

Tekst zamieszczonym w Polsce Gazecie Krakowskiej 7 stycznia 2010 roku. pt. „Parkingowa karuzela przy placu Na Groblach" w całości oparty jest na nieprawdziwej tezie. Niestety, jego autorzy - M. Stuch i K. Sakowski, wielokrotnie minęli się w nim z faktami.

Nieprawdą jest bowiem to, że brakowało oznaczeń miejsc postojowych w strefie zamieszkania, którą wprowadzono w tym rejonie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Oznakowanie miejsc postojowych po stronie chodnika montowano w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Po to, aby mieszkańcy przyswoili sobie nowe zasady parkowania w strefie zamieszkania, o którą zabiegali, a w której to parkowanie dobywa się na wyznaczonych do tego miejscach postojowych. I takowe zostały wyznaczone i wyraźnie oznaczone.

Więcej: Sprostowanie do tekstu Gazety Krakowskiej pt. „Parkingowa karuzela przy placu Na Groblach”

 

Akcja wystawka

28.04.2011

Jak co roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – Wystawkę kontenerową.

Mieszkańcy Dzielnicy II – XVIII odpady wielkogabarytowe będą mogli w wyznaczonych dniach wrzucać do specjalnie ustawionych kontenerów. Akcja zacznie się w dzielnicy II w po drugim weekendzie maja (9-10 maj).  Pełną listę lokalizacji kontenerów oraz harmonogram zbiórki można znaleźć pod zamieszczonym poniżej linkiem:

Wystawka kontenerowa Dzielnice II – XVIII

Z uwagi na brak na terenie Dzielnicy I miejsc w których można by zorganizować wystawkę kontenerową, podobnie jak w latach ubiegłych, zużyty sprzęt elektroniczny czy meble można będzie wystawiać na chodnikach, z których zostaną zebrane. Odpady będzie można wystawiać w godzinach 18 – 20, według poniższego harmonogramu:

Wystawka Dzielnica I

W ramach akcji nie będą zbierane opony gruz, odpady budowlane i odpady niebezpieczne.

Więcej: Akcja wystawka

   

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum