ZIKiT - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Utrudnienia w ruchu - ul. Obrońców Krzyża

25.07.2014

W ramach bieżącego utrzymania będzie wykonywana nakładka na jezdni ul. Obrońców Krzyża, na odc. od ul.Królowej Bony do pl. Włosika. Planowane rozpoczęcie prac 29.07.2014 od godz.20.00. Planowany termin zakończenia prac do 01.08.2014 . Termin może ulec zmianie z uwagi na pogodę.

 

Informacja

Informujemy iż w dniu 21.12.2009r. (poniedziałek) Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie , /w Dziennik podawczy/ bedzie czynny w godzinach 7.00 - 15.00.

Natomiast dnia 24.12.2009r Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie bedzie nieczynny.

 

Sprostowanie do tekstu Gazety Krakowskiej pt. „Parkingowa karuzela przy placu Na Groblach”

Tekst zamieszczonym w Polsce Gazecie Krakowskiej 7 stycznia 2010 roku. pt. „Parkingowa karuzela przy placu Na Groblach" w całości oparty jest na nieprawdziwej tezie. Niestety, jego autorzy - M. Stuch i K. Sakowski, wielokrotnie minęli się w nim z faktami.

Nieprawdą jest bowiem to, że brakowało oznaczeń miejsc postojowych w strefie zamieszkania, którą wprowadzono w tym rejonie zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Oznakowanie miejsc postojowych po stronie chodnika montowano w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Po to, aby mieszkańcy przyswoili sobie nowe zasady parkowania w strefie zamieszkania, o którą zabiegali, a w której to parkowanie dobywa się na wyznaczonych do tego miejscach postojowych. I takowe zostały wyznaczone i wyraźnie oznaczone.

Więcej: Sprostowanie do tekstu Gazety Krakowskiej pt. „Parkingowa karuzela przy placu Na Groblach”

   

Akcja wystawka

28.04.2011

Jak co roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – Wystawkę kontenerową.

Mieszkańcy Dzielnicy II – XVIII odpady wielkogabarytowe będą mogli w wyznaczonych dniach wrzucać do specjalnie ustawionych kontenerów. Akcja zacznie się w dzielnicy II w po drugim weekendzie maja (9-10 maj).  Pełną listę lokalizacji kontenerów oraz harmonogram zbiórki można znaleźć pod zamieszczonym poniżej linkiem:

Wystawka kontenerowa Dzielnice II – XVIII

Z uwagi na brak na terenie Dzielnicy I miejsc w których można by zorganizować wystawkę kontenerową, podobnie jak w latach ubiegłych, zużyty sprzęt elektroniczny czy meble można będzie wystawiać na chodnikach, z których zostaną zebrane. Odpady będzie można wystawiać w godzinach 18 – 20, według poniższego harmonogramu:

Wystawka Dzielnica I

W ramach akcji nie będą zbierane opony gruz, odpady budowlane i odpady niebezpieczne.

Więcej: Akcja wystawka

 

Więcej kursów w wieczory i weekendy

12.02.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, że zmianie ulegną wszystkie rozkłady jazdy linii tramwajowych oraz część rozkładów jazdy linii autobusowych w terminach:

od 15.02.2014 r. (sobota) – linie autobusowe: 109, 112, 123, 129, 130, 137, 139, 144, 153, 159, 162, 164, 172, 175, 179, 193, 194, 412, 501, 502, 503,

od 17.02.2014 r. (poniedziałek) – wszystkie linie tramwajowe.

Na części linii zostaną uruchomione dodatkowe kursy, dzięki czemu wydłużone zostaną godziny szczytów komunikacyjnych oraz poprawie ulegnie oferta przewozowa w godzinach wieczornych. Poniżej przedstawiamy zakres wprowadzanych zmian.

komunikacja

Więcej: Więcej kursów w wieczory i weekendy

   

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum