Budowa ul. Lema

DSCF0752

Rozpoczęła się budowa ul. Lema (etap 1), będącej przedłużeniem ul. Meissnera. Celem tej inwestycji jest zapewnienie obsługi komunikacyjnej przyległych terenów, głównie mającej powstać Hali widowiskowo-sportowej, oraz połączenie al. Jana Pawła II i al. Pokoju. Budowa realizowana będzie przez firmę SKO-BUD i zostanie ukończona do 30.06.2010r. Koszt realizacji - 17,83 mln zł.

W rozpoczynanym własnie etapie wybudowane zostanie skrzyżowanie z al. Pokoju i ok. 900m odcinek ul. Lema (w kierunku al. Jana Pawła II, bez skrzyżowania z nią).

 

Skrzyżowanie z al. Pokoju zaprojektowano z sygnalizacją świetną. Będzie ono wraz z pozostawionym skrzyżowaniem na al. Pokoju, w rejonie PLAZY, stanowić skrzyżowanie o przesuniętych wlotach. Projektowane pasy ruchu zaprojektowano o szerokości 3.25 i 3.5 m. Ilości pasów ruchu dla relacji skrętnych zostały dopasowane do prognozowanych natężeń ruchu. Od strony południowej włączono w sposób prowizoryczny istniejącą ul. Sierpową. Będzie ono funkcjonowało do momentu realizacji 4 ramienia skrzyżowania. W Al. Pokoju pozostawiono istniejącą zatokę autobusową po stronie północnej, oraz zaprojektowano zatokę autobusową otwartą od strony południowej. Istniejące przystanki tramwajowe w rejonie PLAZY przesunięto i zaprojektowano w rejonie projektowanego wlotu ul. Meissnera. Chodniki zaprojektowano o szerokości 2.25-4.5 m ( jako ciągi pieszo-rowerowe). Ścieżki rowerowe zaprojektowano o szerokości 2. 5 m. Messnera

lema_pokoju

W ul. Lema zaprojektowano dwie jezdnie po 2 pasy ruchu każda, które w rejonie projektowanych skrzyżowań poszerzają się do 4 pasów ruchu. Na wlotach zaprojektowano pasy do relacji skrętnych. Pasy ruchu zaprojektowano o szerokości 3.5 m. Chodniki zaprojektowano o szerokości 3 m, ścieżki rowerowe o szerokości 2.5.  Po stronie zachodniej zaprojektowano dojazdy do projektowanej Hali widowiskowo, sportowej. Pas rozdzielający jezdnię zaprojektowano o szerokości 2.5 m.

 

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum