Zintegrowany bilet PR KMK

24.12.2012

Już od 1 stycznia 2013r. pasażer dokonujący zakupu zintegrowanego biletu Przewozy Regionalne - Komunikacja Miejska w Krakowie otrzyma bilet w zmienionej formie. Zwiększa się też liczba opcji przy wyborze biletu miesięcznego na Komunikację Miejską w ramach zakupu zintegrowanego biletu. Teraz kupując bilet zintegrowany można wybrać bilet miesięczny na przejazdy jedną, dwoma lub wszystkimi liniami KMK w I strefie biletowej (Miasto) i/lub jedną linią KMK w II strefie biletowej (Aglomeracja).

Potwierdzenie rodzaju i zasięgu wykupionego biletu na Komunikację Miejską umieszczone będzie na papierowym wydruku imiennego biletu odcinkowego PR a nie jak do tej pory w formie znaczka naklejonego na jego rewersie. Zintegrowane bilety będą sprzedawane przy użyciu elektronicznych systemów sprzedaży PR we wszystkich kasach biletowych PR oraz przy użyciu terminali mobilnych używanych w pociągach PR.

ZINTEGROWANY BILET = KOMFORT + WYGODA

ZINTEGROWANY BILET = JEDEN BILET NA POCIĄG, AUTOBUS i TRAMWAJ

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum