Wjazd do strefy B

29.05.10 godz. 8:30

W związku z powtarzającymi się pytaniami mieszkańców, o możliwość przejazdu przez strefę B, przypominamy że strefa ta była otwarta dla ruchu jedynie podczas powodzi (z uwagi na wyłączenie z ruchu części przepraw przez Wisłę). Obecnie by wjechać do centrum należy posiadać odpowiedni identyfikator do tego uprawniający.
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum