Aktualności

Organizacja ruchu i komunikacji miejskiej Wszystkich Świętych 2014

30.10.2014

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prezentuje założenia dotyczące organizacji ruchu i funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych 2014

 

Trwają pomiary napełnień pojazdów KMK

29.10.2014

Od początku października, w krakowskich tramwajach i autobusach, prowadzone są pomiary frekwencji pasażerów oraz punktualności realizacji rozkładów jazdy.

kontrolanapelnien

Dodatkowo, w ostatnich dniach rozpoczęły się badania ankietowe, których celem jest poznanie preferencji pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie w kwestii wyboru biletu oraz środka transportu. Badania te są elementem większego projektu, który ma na celu Wykonanie opracowania oraz planu wdrożenia zintegrowanego systemu taryfowo - biletowego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Plan wdrożenia opracowanego systemu taryfowo - biletowego ma wskazać warunki umożliwiające integrację wszystkich środków transportu, funkcjonujących na terenie aglomeracji krakowskiej. Poza tramwajami i autobusami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, również pociągów oraz prywatnych przewoźników.

Więcej: Trwają pomiary napełnień pojazdów KMK

 

Koniec utrudnień przy skrzyżowaniu ul. Lipskiej z ul. Saską

28.10.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że zgodnie z wcześniej składanymi deklaracjami, w dniu 29 października nastąpi oddanie do użytkowania przebudowanego skrzyżowania Lipska – Saska. Znacząco usprawni to ruch w tym rejonie miasta oraz na trasie wyprowadzającej ruch w kierunku S7.

Po zakończeniu prac na skrzyżowaniu wykonawca estakady Lipska – Wielicka nie będzie już ingerował w ten obszar.

   

Organizacja ruchu i komunikacji miejskiej Wszystkich Świętych 2014

23.10.2014

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prezentuje założenia dotyczące organizacji ruchu i funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych 2014

 

Weźże gadaj ciszej

23.10.2014

 

   

Informacja dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic

16.10.2014

Zarząd infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, iż komitety wyborcze oraz kandydaci na radnych w wyborach do rad dzielnic chcący umieścić plakaty wyborcze na słupach usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg publicznych mogą skorzystać z uproszczonej procedury udzielenia zgody na zawieszenie tego rodzaju plakatów.

Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, którego integralną częścią jest lista preferowanych lokalizacji, w których plakaty mają zostać powieszone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Podkreślamy brak konieczności załączania map z wskazaniem lokalizacji plakatów. Niezbędnym jest jednak przedłożenie oryginału dokumentu rejestrowego komitetu wyborczego lub oryginału pełnomocnictwa dla pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego, zaś w przypadku kandydatów w wyborach do rad dzielnic, podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL kandydata.

Więcej: Informacja dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic

 

20 października - zmiany w KMK

16.10.2014

Wraz z postępem prac na ul. Mogilskiej w najbliższym czasie zmieni się organizacja ruchu między rondem Mogilskim a rondem Czyżyńskim. Zaś w poniedziałek 20 października wznowiony zostanie ruch tramwajowy na al. Pokoju. Co ważne wprowadzenie ruchu tramwajowego na al. Pokoju będzie skutkowało korektami rozkładów jazdy wielu linii tramwajowych (również tych które nie poruszają się po samej al. Pokoju). Dlatego zalecamy, by pasażerowie linii tramwajowych, sprawdzili przed wyjściem z domu, czy ich linia nie zmieniła godzin kursowania. Wygodnym narzędziem do zapoznania się ze zmianami w komunikacji miejskiej jest wyszukiwarka połączeń www.krakow.jakdojade.pl

Zmiany w układzie drogowym:

  • W sobotę 18 października prowadzone będą prace w rejonie ronda Mogilskiego (wlot północnej jezdni ul. Mogilskiej będzie przez kilka godzin niedostępny, a ruch będzie odbywał się jezdnią południową).
  • W nocy z 18/19 października ruch zostanie przełożony na nitkę północną ul. Mogilskiej.
  • Między 20, a 30 października będą wykonywane warstwy ścieralne na brakujących fragmentach jezdni południowej ul. Mogilskiej.
  • 30 października planowane jest ponowne uruchomienie w pełnym zakresie skrzyżowania Lema – Meissnera oraz uruchomienie na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.
  • Po 30 października na ul. Mogilskiej dostępny będzie w każdej relacji co najmniej jeden pas – na drugim może być wykonywane oznakowanie poziome.

 

mogilska7

Więcej: 20 października - zmiany w KMK

   

Szlifierką po torach

16.10.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie rozpoczyna program szlifowania torowisk tramwajowych, jako uzupełnienie dotychczas stosowanych metod utrzymania infrastruktury.

szlifierka


Szlifowanie torowisk polega na usuwaniu drobnych nierówności szyn i prowadzi do obniżenia hałasu jaki towarzyszy ruchowi tramwajowemu, jest to tzw. szlifowanie korekcyjne. Nie jest to metoda, która zastąpi wymianę wyeksploatowanych torów, jednak stosowana na torowiskach w dobrym stanie zwiększa trwałość szyn i jest zalecana przez wielu ekspertów. Podobne rozwiązania stosowane są m.in. w Warszawie czy Poznaniu.

Więcej: Szlifierką po torach

 

Omiń Korki

10.10.2014

Tym razem o nowej infrastrukturze, która ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

   

Sekundniki na skrzyżowaniach

10.10.2014

Największą popularnością w I edycji ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego cieszył się projekt instalacji sekundników odliczających czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach. Wobec tego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zainstaluje takie urządzenia na sześciu skrzyżowaniach:

- Wrocławska/Kijowska,
- Kijowska/Kazimierza Wielkiego,
- Opolska/Lublańska/29-listopada,
- 29-listopada/Żmujdzka,
- Olszyny/Nabrzeżna,
- Brodowicza/Grochowska/Wilka-Wyrwińskiego

Na większości skrzyżowań funkcjonujących w Krakowie, ze względu na System Obszarowego Sterowania Ruchem, który dynamicznie dostosowuje zmianę świateł na poszczególnych kierunkach, instalacja takich sekundników jest utrudniona. ZIKiT będzie chciał jednak przetestować możliwość montażu zegarów, które będą odliczać ostatnie kilka sekund cyklu.

 

Od soboty tramwaje znów Na Zjeździe

07.10.2014

Od dnia 11.10.2014 r. (sobota) przywrócony zostanie ruch tramwajowy w ciągu ulicy Na Zjeździe. W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Więcej: Od soboty tramwaje znów Na Zjeździe

   
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum