Aktualności

Stanowisko ZIKiT ws remontu Placu Mariackiego

20.08.2014

Zgodnie ze składanymi na początku roku deklaracjami Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przygotował propozycje remontu nawierzchni Placu Mariackiego. Za zarezerwowaną w budżecie jednostki kwotę miliona złotych planowano wykonać nawierzchnię z trwałego, odróżniającego się od materiału użytego na Rynku, jasnego granitu. Taka nawierzchnia byłaby bardziej trwała niż używany do tej pory wapień, który nie wytrzymał próby czasu i niszczał, szczególnie podczas zim.

Niestety pomysł ten nie uzyskał akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na spotkaniu z przedstawicielami ZIKiT jednoznacznie zażądał on ponownego wykorzystania wapienia. W tej sytuacji od kilku miesięcy trwały poszukiwania producenta kostek wapiennych, który będzie w stanie dostarczyć możliwie najodporniejszy materiał.

W najbliższy wtorek (26 sierpnia) odbędzie się kolejne spotkanie dyrektora ZIKiT i Wojewódzkiego konserwatora Zabytków. Zaprezentowana zostanie na nim koncepcja wykonania nawierzchni placu z płytek wapiennych (ze złóż greckich, chorwackich lub tureckich) na podbudowie betonowej. Zależnie od stanowiska Konserwatora podjęte zostaną decyzje o terminie rozpoczęcia remontu.

 

Remont ul. Łupaszki

12.08.2014

W związku z planowanym remontem ul. Łupaszki, w ramach usuwania skutków powodzi 2010, informujemy o zamknięciu ulicy od dnia 14.VIII.br. Planowany termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową - 30.IX.2014r.

 

Tour de Pologne

08.08.2014

W sobotę 9 sierpnia Kraków będzie gospodarzem ostatniego etapu wyścigu Tour de Pologne. Zmiany w organizacji ruchu związane z wyścigiem można znaleźć na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej, który odpowiada za organizacje imprezy z ramienia miasta. Informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej można znaleźć TUTAJ.

   

Umowa na świadczenie usługi przewozowej w komunikacji autobusowej podpisana

07.08.2014

W czwartek, 7 sierpnia została zawarta umowa pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym SA a Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu na świadczenie autobusowych usług przewozowych w Krakowie. W imieniu MPK SA umowę podpisali Rafał Świerczyński, prezes zarządu oraz Mariusz Szałkowski, wiceprezes zarządu a w imieniu ZIKiT, dyrektor Jerzy Marcinko.

umowampk

fot. M. Wojtaszek

Umowa została zawarta na okres 10 lat i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2024 roku. W ramach tej umowy MPK SA będzie realizować przewozy autobusami na terenie miasta Krakowa oraz 15 gmin sąsiednich w określonym przez ZIKiT zakresie. W okresie obowiązywania umowy wielkość rocznej pracy przewozowej nie może zmaleć lub wzrosnąć o więcej niż 10 proc. w stosunku do wartości określonej w pierwszym roku trwania umowy.

Więcej: Umowa na świadczenie usługi przewozowej w komunikacji autobusowej podpisana

 

Rozbudowa ulicy Korpala i Szwed-Śniadowskiej

06.08.2014

Pod koniec lipca został przekazany Wykonawcy teren budowy w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Michała Korpala i ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie". Wykonawcą robót budowlanych jest: MAXAM. Zgodnie z umową termin realizacji przypada na 30.11.2014r a cała inwestycja będzie kopsztowała blisko 2 mln zł.

Więcej: Rozbudowa ulicy Korpala i Szwed-Śniadowskiej

   

Wyłączenie sygnalizacji przy Poczcie Głównej

31.07.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, na wniosek Policji i Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zdecydował o wyłączeniu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Westerplatte, ul. Wielopole, ul. Starowiślnej i św. Gertrudy. Światła przejdą w tryb żółty - migowy na początku sierpnia. Wyłączenie ma charakter pilotażowy.

 

Zmiana organizacji ruchu - pl. Centralny

31.07.2014

4 sierpnia, w związku z prowadzoną modernizacją linii tramwajowej,  zmieniona zostanie organizacja ruchu w rejonie pl. Centralnego. Zmiany dotyczyć będą zarówno ruchu samochodowego jak i komunikacji miejskiej.

plcentralnyW związku częściowym wyłączeniem ruchu kołowego na pl. Centralnym, wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Więcej: Zmiana organizacji ruchu - pl. Centralny

   

Remont szaletu przy Błoniach

25.07.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, że z powodu remontu szaletu publicznego znajdującego się przy Błoniach - al. 3 Maja niedaleko Kamienia Papieskiego, będzie on nieczynny w dniach 22.07. – 30.09.2014 r. Najbliższy szalet znajduje się w Parku Jordana - od strony al. 3 Maja.

 

Bezpieczne rondo przeciw korkom

24.07.2014

Kilka dni temu zmieniła się organizacja ruchu u zbiegu ul. Zarzecze z ul. Na Błonie. W miejsce tradycyjnego skrzyżowania pojawiło się niewielkie rondo – podobne w konstrukcji do rozwiązań spotykanych w Wielkiej Brytanii.

DSCN1356

Dzięki temu uda się zlikwidować podstawowy problem w tym miejscu – notorycznie zakorkowany wyjazd z ul. Na Błonie. Nowa organizacja ruchu sprawi także, że to skrzyżowanie będzie bardziej bezpieczne, gdyż kierowcy zbliżając się do ronda są z reguły bardziej uważni. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że podobna organizacja ruchu będzie się stopniowo pojawiać również w innych lokalizacjach w Krakowie.

   

Wyjaśnienia w sprawie usterki torowiska w ul.Limanowskiego

23.07.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pragnie poinformować mieszkańców Krakowa, że przyczyną awarii torów w ul. Limanowskiego była przypadkowa usterka, której nie można wiązać z jakością wykonanych prac czy zastosowanych materiałów w trakcie remontu przeprowadzonego w 2012 roku.

Uszkodzenie torowiska tramwajowego, polegające na pęknięciu lewej szyny w torze w kierunku ul. Na Zjeździe, nastąpiło o godzinie 14.38. Informacje tą dyspozytor ZIKiT uzyskał od dyspozytora MPK i niezwłocznie skierował na miejsce awarii torowe pogotowie techniczne, które dokonało tymczasowego zabezpieczenia miejsca awarii i o godzinie 15.15 wznowiono komunikację tramwajową w kierunku centrum. W czasie wystąpienia awarii temperatura powietrza wynosiła 29 st. C, a temperatura nawierzchni 52 st. C.

Na miejsce zdarzenia około godziny 16 przybył przedstawiciel podwykonawcy oraz ZIKiT w celu wstępnego określenia przyczyn awarii oraz wyznaczenia trybu przywrócenia właściwego stanu technicznego torowiska. Na podstawie powyższych ustaleń w pierwszej kolejności, jeszcze tego samego dnia, wykonano spaw łączący. Kolejnej nocy szyna oraz płyta zostały odczyszczone i nałożono warstwę gruntującą, umożliwiająca sklejenie konstrukcji. Natomiast w nocy z 22 na 23 lipca wypełniono materiałem polimerowym miejsce uszkodzenia. Tym samym została ostatecznie przywrócona sprawność torowiska.

Torowisko to zostało dopuszczone do eksploatacji w dniu 25.10.2012 r. na podstawie protokołu odbioru technicznego potwierdzającego zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną, normami i atestami. Wszystkie zastosowane do prac remontowych materiały zostały dopuszczone do zabudowy na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów producentów, a prace specjalistyczne (w tym spawanie termitowe szyn) realizowane były przez uprawnionych spawaczy. Zgodnie z umową wykonano kontrolne badania defektoskopowe 41 losowo wybranych styków.

Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że powstała awaria ma charakter przypadkowej usterki bez powiązania z jakością wykonania prac ani zastosowanych materiałów.

 

Omiń korki - nowymi autobusami

21.07.2014

 

   
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum