Aktualności

O!strzegator

07.10.2015

O!strzegator już w Krakowie

Która ulica w Krakowie jest w remoncie? Do kiedy trwa objazd? Gdzie w najbliższych dniach natrafimy na zmiany w organizacji ruchu? Odpowiedzi można znaleźć na „Mapie utrudnień” na stronie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz już wkrótce, dzięki aplikacji „O!strzegator” w telefonie komórkowym! Kraków jest w czołówce polskich miast, które tak kompleksowo będzie informować o sytuacji na drogach.

Mapa na stronie ZIKIT zawiera bieżące informacje o miejscach remontów, zakresie prac i dacie ich zakończenia. Działa od kilku lat i cieszy się sporym zainteresowaniem wśród internautów.

Więcej: O!strzegator

 

Podsumowanie remontów

05.10.2015

Dla pieszych, rowerzystów, pasażerów komunikacji miejskiej... Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zrealizował w ostatnich miesiącach wiele drobnych remontów i inwestycji. Mimo, że nie są one spektakularne, to z pewnością są bardzo ważne dla mieszkańców.

Otwarcie nowej linii tramwajowej czy estakady to wydarzenie medialne, o którym usłyszą wszyscy. Nie można zapominać o mniejszych lokalnych inwestycjach, które poprawiają komfort życia w Krakowie, a zauważą je być może mieszkańcy jednej dzielnicy, albo tylko jej części. Naprawy nawierzchni jezdni czy chodnika to także stały temat w budżecie obywatelskim, do którego propozycje zgłaszają krakowianie.

Więcej: Podsumowanie remontów

 

Toaleta przy al. Róż od nowa

05.10.2015

W zeszłym tygodniu zakończył się remont szaletu damskiego zlokalizowanego przy al. Róż. To kolejna toaleta publiczna, które w ostatnich latach przeszła gruntowną modernizację.

Remont części szaletu kosztował ok. 230 tys. zł. Za tę kwotę udało się całkowicie przebudować wnętrze toalety, które nie przystawało do współczesnych standardów. Pomieszczenia zyskały nową armaturę i urządzenia sanitarne. Zmodernizowano także wejście i układ komunikacyjny obiektu, który przy okazji został dostosowany (za pomocą schodołazu) do potrzeb osób niepełnosprawnych.

20150930 084405 1

To nie koniec prac w tym miejscu – na podobną w swej skali modernizację wciąż czeka męska część budynku. Zaplanowano ją na przyszły rok. Natomiast jeszcze w tym roku zakończy się modernizacja toalety przy ul. Kościuszki. Kosztująca ok. 400 tys. zł inwestycja również polega na gruntownym remoncie wysłużonego szaletu miejskiego i dostosowaniu go do potrzeb wszystkich użytkowników.

Więcej: Toaleta przy al. Róż od nowa

   

Omiń Korki

30.09.2015

 

Otwarcie ul. Bieżanowskiej

28.09.2015

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończeniem remontu ul. Bieżanowskiej, od dnia 01.10.2015r. (czwartek), linie autobusowe 143, 163, 183, 243 i 643 powrócą na swoje stałe trasy. Przestaną również obowizywać trasy objazdowe dla komunuikacji indywidualnej. 

Zdjęcie3351

   

Dzień bez samochodu

21.09.2015

Już 22 września 2015 roku z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu wszystkie osoby okazujące ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie - uprawnione będą do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach biletowych I i II (Gmina Miejska Kraków oraz obszar 15 Gmin, z którymi GMK zawarła porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego tj. Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skały, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki)

Podstawa prawna

Uchwała Nr X/175/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie

 

ZIKiT wspiera tydzień mobilności

16.09.2015

„Wybierz. Zmień. Połącz" – pod tym hasłem ruszył Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Organizatorzy, w tym Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, chcą przekonać kierowców, żeby częściej korzystali z bardziej ekologicznych środków lokomocji. Najlepiej zacząć już 22 września, gdy w ramach akcji „Dzień bez samochodu" można będzie bezpłatnie podróżować tramwajem i autobusem.

pR


Dlaczego jeszcze warto zaparkować na dłużej samochód pod domem? Poniżej podajemy kilka dodatkowych powodów:

1. Stan powietrza w Krakowie zależy także od jego mieszkańców. Zmniejszenie ruchu samochodowego, szczególnie w centrum Krakowa, przyczyni się do polepszenia jego jakości. Nie od dziś wiadomo, że na tym obszarze znajduje się najwięcej palenisk węglowych. Krakowianie są sukcesywnie zachęcani do wymiany pieców, ale jeszcze szybciej można skutecznie zmniejszyć trującą emisję przez ograniczenie spalin samochodów.

2. Na wielu trasach korzystając z komunikacji zbiorowej dojedziemy szybciej do naszego celu. Zresztą każdy może się o tym przekonać obserwując wyścig, który odbędzie się w poniedziałek (21 września). Organizatorzy chcą ponownie sprawdzić, czym najszybciej dostać się do centrum Krakowa: komunikacją miejską, samochodem czy rowerem? Odpowiedź dadzą dwie trasy: start pierwszej przewidziano przy pętli tramwajowej na Kurdwanowie, druga wystartuje z pętli tramwajowej Krowodrza Górka. Obie z metą przy budynku Urzędu Miasta Krakowa, na placu Wszystkich Świętych.

Więcej: ZIKiT wspiera tydzień mobilności

   

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

15.10.2015

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z póz. zm.) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. :

"Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie"
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę ul. Wrony na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Chlebicznej, łącznie ze skrzyżowaniami (za wyjątkiem skrzyżowania ulic : Skotnicka-Wrony).

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.


Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres :
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji :
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Jak rowerem dojechać do Rynku Głównego

Trasa nr1. Z Nowej Huty:

 

   

Estakada Lipska - Wielicka

10.09.2015

Już od niemal dwóch tygodni krakowianie mogą korzystać z estakady Lipska – Wielicka. W tym czasie inspektorzy ZIKiT przyglądali się jej funkcjonowaniu, szukając rozwiązań na dostosowanie jej do sposobu użytkowania przez mieszkańców.

DJI00347

W tym tygodniu, podczas spotkania pracowników ZIKiT i służb porządkowych ustalono które zmiany zostaną wprowadzone do końca września (większość do połowy września):
- wykonane zostaną przejścia dla pieszych przez ścieżkę rowerową na wysokość wyjścia z wind (w rejonie sortowni Poczty Polskiej i ul. Gromadzkiej),
- zamontowane zostaną wygrodzenia, które uniemożliwią przechodzenie między peronami w miejscu innym niż przejście dla pieszych,
- na peronach zostaną zainstalowane pasy medialne (ułatwienia dla osób niewidomych i słabowidzących),

- w rejonie przejścia między zlokalizowanymi na estakadzie peronami przystankowymi wypełniona zostanie szczelina technologiczna, ciągnąca się wzdłuż całego torowiska – dzięki czemu wyeliminujemy przyczynę potencjalnych potknięć (szczelina służy zabezpieczeniu na wypadek wykolejenia tramwaju)
- wzdłuż przystanku Kabel ustawione zostaną bariery drogowe, jako rozwiązanie tymczasowe, pozwalające w bezpieczny sposób dokonać przesiadki

DJI00336 DJI00356 

Więcej: Estakada Lipska - Wielicka

 

Zmiany na Czyżyńskim

09.09.2015

Choć tramwaje od kilku miesięcy kursują już bez przeszkód, między rondem Mogilskim a placem Centralnym, to wciąż trwają roboty budowlane przy modernizacji przejścia podziemnego pod rondem Czyżyńskim. Prace zakończą się na przełomie października i listopada, a ten ważny węzeł komunikacyjny zacznie funkcjonować zgodnie z założeniami projektantów. Przede wszystkim poprawi się płynność ruchu dla samochodów, rowerzyści uzyskają wygodne przejazdy przez skrzyżowanie, a piesi bezpieczne i estetyczne przejście – dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na pierwsze ułatwienie w pokonywania tego rejonu miasta nie trzeba będzie czekać do listopada. Podczas wczorajszej rady budowy ustalono szereg zmian, które zostaną w najbliższym czasie wprowadzone w sąsiedztwie prowadzonych robót. Odczują je zarówno piesi, jak i kierowcy czy pasażerowie KMK.

Więcej: Zmiany na Czyżyńskim

   
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum