Aktualności

Bezpieczne rondo przeciw korkom

24.07.2014

Kilka dni temu zmieniła się organizacja ruchu u zbiegu ul. Zarzecze z ul. Na Błonie. W miejsce tradycyjnego skrzyżowania pojawiło się niewielkie rondo – podobne w konstrukcji do rozwiązań spotykanych w Wielkiej Brytanii.

DSCN1356

Dzięki temu uda się zlikwidować podstawowy problem w tym miejscu – notorycznie zakorkowany wyjazd z ul. Na Błonie. Nowa organizacja ruchu sprawi także, że to skrzyżowanie będzie bardziej bezpieczne, gdyż kierowcy zbliżając się do ronda są z reguły bardziej uważni. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że podobna organizacja ruchu będzie się stopniowo pojawiać również w innych lokalizacjach w Krakowie.

 

Wyjaśnienia w sprawie usterki torowiska w ul.Limanowskiego

23.07.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu pragnie poinformować mieszkańców Krakowa, że przyczyną awarii torów w ul. Limanowskiego była przypadkowa usterka, której nie można wiązać z jakością wykonanych prac czy zastosowanych materiałów w trakcie remontu przeprowadzonego w 2012 roku.

Uszkodzenie torowiska tramwajowego, polegające na pęknięciu lewej szyny w torze w kierunku ul. Na Zjeździe, nastąpiło o godzinie 14.38. Informacje tą dyspozytor ZIKiT uzyskał od dyspozytora MPK i niezwłocznie skierował na miejsce awarii torowe pogotowie techniczne, które dokonało tymczasowego zabezpieczenia miejsca awarii i o godzinie 15.15 wznowiono komunikację tramwajową w kierunku centrum. W czasie wystąpienia awarii temperatura powietrza wynosiła 29 st. C, a temperatura nawierzchni 52 st. C.

Na miejsce zdarzenia około godziny 16 przybył przedstawiciel podwykonawcy oraz ZIKiT w celu wstępnego określenia przyczyn awarii oraz wyznaczenia trybu przywrócenia właściwego stanu technicznego torowiska. Na podstawie powyższych ustaleń w pierwszej kolejności, jeszcze tego samego dnia, wykonano spaw łączący. Kolejnej nocy szyna oraz płyta zostały odczyszczone i nałożono warstwę gruntującą, umożliwiająca sklejenie konstrukcji. Natomiast w nocy z 22 na 23 lipca wypełniono materiałem polimerowym miejsce uszkodzenia. Tym samym została ostatecznie przywrócona sprawność torowiska.

Torowisko to zostało dopuszczone do eksploatacji w dniu 25.10.2012 r. na podstawie protokołu odbioru technicznego potwierdzającego zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną, normami i atestami. Wszystkie zastosowane do prac remontowych materiały zostały dopuszczone do zabudowy na podstawie dostarczonych przez wykonawcę atestów producentów, a prace specjalistyczne (w tym spawanie termitowe szyn) realizowane były przez uprawnionych spawaczy. Zgodnie z umową wykonano kontrolne badania defektoskopowe 41 losowo wybranych styków.

Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że powstała awaria ma charakter przypadkowej usterki bez powiązania z jakością wykonania prac ani zastosowanych materiałów.

 

Omiń korki - nowymi autobusami

21.07.2014

 

   

Komunikat

18.07.2014

W związku z czasowymi problemami technicznymi związanymi z obsługą elektronicznej platformy usług administracji publicznej, aktualnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie nie ma możliwości prowadzenia korespondencji za pośrednictwem platformy. Informujemy, iż jak wynika z informacji przekazanej przez podmiot utrzymujący system ePUAP, Centrum Projektów Informatycznych, awaria systemu, o której mowa powyżej ma zostać naprawiona do dnia 21.07.2014 r.

 

Jak parkują krakowianie

18.07.2014

 

Na zlecenie ZIKiT wykonano Badanie zachowań parkingowych w Krakowie. Wyniki tego badania będą w najbliższych tygodniach analizowane i posłużą do wyciągnięcia wniosków odnośnie ewentualnego rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. Wnioski w tym zakresie będą prezentowane po wakacjach.

debniki

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem tego kilkusetstronicowego dokumentu. W załączonym tu pliku prezentujemy najważniejsze wskaźniki obrazujące jak wygląda parkowanie w tzw. Nowej Strefie Płatnego Parkowania i jej obrzeżach.

>>> PLIK DO POBRANIA <<<

Więcej: Jak parkują krakowianie

   

Omiń korki - inwestycje drogowe

09.07.2014

 

 

Omiń korki - sygnalizacje świetlne

09.07.2014

 

   

Omiń korki - na rowerze

09.07.2014

 

Ul. Powiśle - tolaleta publiczna będzie nieczynna

30.06.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że z powodu remontu szalet publiczny przy ul. Powiśle będzie nieczynny od 1 lipca do 1 września 2014 r. Mieszkańcy i turyści mogą w zamian korzystać z szaletów przy rogu ul. Smoczej i ul. Bernardyńskiej oraz toalet znajdujących się w Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego.

   

Rozkład jazdy

20.06.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w piątek (20.06.2014) pojazdy KMK kursują według sobotniego rozkładu jazdy.

 

Przebudowa Rynku Podgórskiego w Krakowie

17.06.2014

Stanowisko Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz autora dokumentacji projektowej Pana Profesora Zbigniewa Myczkowskiego w zakresie uwag zgłoszonych w trakcie i po konsultacjach społecznych dotyczących: „Przebudowy Rynku Podgórskiego w Krakowie".

Po przeprowadzonych konsultacjach oraz w związku otrzymaną korespondencją dotyczącą „Przebudowy Rynku Podgórskiego" Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że wszystkie postulaty i uwagi zostały przekazane do autora dokumentacji i wnikliwie przeanalizowane. Poruszane w korespondencji kwestie zostały pogrupowane tematycznie, a odpowiedzi na zgłoszone uwagi zamieszczamy poniżej.

Istniejąca zieleń - zostaje zachowana z równoczesnym wprowadzeniem sukcesywnej wymiany, co docelowo spowoduje zwiększenie liczebne drzewostanu (z 36 do 38 sztuk) Przy czym wymieniane drzewa mają być przede wszystkim przesadzane a nie wycinane. Dodatkowo przy studni proponuje się lipy w odmianie Green globe o wysokości nie przekraczającej 6 m i średnicy korony 4 m.

rynek1

Na płycie Rynku zaprojektowano zieleń w formie trawników dywanowych stanowiącą około 25% powierzchni płyty . Skorygowano zgodnie z sugestią mieszkańców krańce północne zieleńców.

Na posadzce placu wprowadzono korektę kompozycji, bez dominacji centralnych promieni, których niewielkie odcinki pozostawiono w rejonie studni jako „element ozdobny".

Kioski prasowe na pierzei zachodniej pozostają w obecnej lokalizacji, natomiast kioski kwiatowe na czas przebudowy płyty Rynku powinny być zdemontowane. Po zakończeniu prac powrócą, lecz ich forma i miejsce będą uzgodnione odrębnym postępowaniem.

Więcej: Przebudowa Rynku Podgórskiego w Krakowie

   
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum