Aktualności

Organizacja ruchu i komunikacji miejskiej Wszystkich Świętych 2014

23.10.2014

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prezentuje założenia dotyczące organizacji ruchu i funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych 2014

 

Weźże gadaj ciszej

23.10.2014

 

 

Informacja dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic

16.10.2014

Zarząd infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, iż komitety wyborcze oraz kandydaci na radnych w wyborach do rad dzielnic chcący umieścić plakaty wyborcze na słupach usytuowanych w granicach pasa drogowego dróg publicznych mogą skorzystać z uproszczonej procedury udzielenia zgody na zawieszenie tego rodzaju plakatów.

Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, którego integralną częścią jest lista preferowanych lokalizacji, w których plakaty mają zostać powieszone, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Podkreślamy brak konieczności załączania map z wskazaniem lokalizacji plakatów. Niezbędnym jest jednak przedłożenie oryginału dokumentu rejestrowego komitetu wyborczego lub oryginału pełnomocnictwa dla pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego, zaś w przypadku kandydatów w wyborach do rad dzielnic, podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru PESEL kandydata.

Więcej: Informacja dla komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic

   

20 października - zmiany w KMK

16.10.2014

Wraz z postępem prac na ul. Mogilskiej w najbliższym czasie zmieni się organizacja ruchu między rondem Mogilskim a rondem Czyżyńskim. Zaś w poniedziałek 20 października wznowiony zostanie ruch tramwajowy na al. Pokoju. Co ważne wprowadzenie ruchu tramwajowego na al. Pokoju będzie skutkowało korektami rozkładów jazdy wielu linii tramwajowych (również tych które nie poruszają się po samej al. Pokoju). Dlatego zalecamy, by pasażerowie linii tramwajowych, sprawdzili przed wyjściem z domu, czy ich linia nie zmieniła godzin kursowania. Wygodnym narzędziem do zapoznania się ze zmianami w komunikacji miejskiej jest wyszukiwarka połączeń www.krakow.jakdojade.pl

Zmiany w układzie drogowym:

  • W sobotę 18 października prowadzone będą prace w rejonie ronda Mogilskiego (wlot północnej jezdni ul. Mogilskiej będzie przez kilka godzin niedostępny, a ruch będzie odbywał się jezdnią południową).
  • W nocy z 18/19 października ruch zostanie przełożony na nitkę północną ul. Mogilskiej.
  • Między 20, a 30 października będą wykonywane warstwy ścieralne na brakujących fragmentach jezdni południowej ul. Mogilskiej.
  • 30 października planowane jest ponowne uruchomienie w pełnym zakresie skrzyżowania Lema – Meissnera oraz uruchomienie na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.
  • Po 30 października na ul. Mogilskiej dostępny będzie w każdej relacji co najmniej jeden pas – na drugim może być wykonywane oznakowanie poziome.

 

mogilska7

Więcej: 20 października - zmiany w KMK

 

Szlifierką po torach

16.10.2014

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie rozpoczyna program szlifowania torowisk tramwajowych, jako uzupełnienie dotychczas stosowanych metod utrzymania infrastruktury.

szlifierka


Szlifowanie torowisk polega na usuwaniu drobnych nierówności szyn i prowadzi do obniżenia hałasu jaki towarzyszy ruchowi tramwajowemu, jest to tzw. szlifowanie korekcyjne. Nie jest to metoda, która zastąpi wymianę wyeksploatowanych torów, jednak stosowana na torowiskach w dobrym stanie zwiększa trwałość szyn i jest zalecana przez wielu ekspertów. Podobne rozwiązania stosowane są m.in. w Warszawie czy Poznaniu.

Więcej: Szlifierką po torach

   

Omiń Korki

10.10.2014

Tym razem o nowej infrastrukturze, która ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Sekundniki na skrzyżowaniach

10.10.2014

Największą popularnością w I edycji ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego cieszył się projekt instalacji sekundników odliczających czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach. Wobec tego Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zainstaluje takie urządzenia na sześciu skrzyżowaniach:

- Wrocławska/Kijowska,
- Kijowska/Kazimierza Wielkiego,
- Opolska/Lublańska/29-listopada,
- 29-listopada/Żmujdzka,
- Olszyny/Nabrzeżna,
- Brodowicza/Grochowska/Wilka-Wyrwińskiego

Na większości skrzyżowań funkcjonujących w Krakowie, ze względu na System Obszarowego Sterowania Ruchem, który dynamicznie dostosowuje zmianę świateł na poszczególnych kierunkach, instalacja takich sekundników jest utrudniona. ZIKiT będzie chciał jednak przetestować możliwość montażu zegarów, które będą odliczać ostatnie kilka sekund cyklu.

   

Od soboty tramwaje znów Na Zjeździe

07.10.2014

Od dnia 11.10.2014 r. (sobota) przywrócony zostanie ruch tramwajowy w ciągu ulicy Na Zjeździe. W związku z powyższym zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie:

Więcej: Od soboty tramwaje znów Na Zjeździe

 

Będzie rozbudowa dróg rowerowych

07.10.2014

Rowerowe połączenie Nowej Huty z centrum Krakowa, Wiślana Trasa Rowerowa i budowa drogi dla rowerów na ulicach: Kamieńskiego, Grota Roweckiego i Ofiar Dąbia – to tylko niektóre ustalenia po posiedzeniach Zespołu roboczego ds. wyników referendum w zakresie ścieżek rowerowych powołanego przez Prezydenta Miasta Krakowa.

rowerzysci
Komisja ustaliła, że trasy rowerowe będą budowane od centrum do zewnątrz miasta. Ustalono, że bardzo ważne dla rozwoju ruchu rowerowego są kładki: w ciągu ul. Kamieńskiego, nad ul. Tischnera – połączenie Łagiewnickiej z Turowicza, kładka równoległa do Stopnia Wodnego Dąbie czy kładka na Dębikach.

Więcej: Będzie rozbudowa dróg rowerowych

   

Stanowisko ZIKiT w sprawie stoków Wawelu

30.09.2014

Bezsprzecznie okolice Wawelu są z punktu widzenia wizerunku miasta jednymi z najważniejszych miejsc. Dlatego też objęte są stałym utrzymaniem przez ZIKiT. W trybie ciągłym wynajęte przez ZIKiT firmy sprawdzają czystość na zieleńcach i prowadzą pielęgnację roślinności w rejonie wzgórza. Z tego też powodu prowadzone są w rejonie Wawelu inwestycje związane z wykonaniem iluminacji wzgórza, czy rewitalizacji terenów przyległych do wzgórza.

Jednak czym innym jest bieżące utrzymywanie terenu a czym innym zabezpieczenie środków na rewitalizację całego wzgórza. Jest to zadanie, którego wartość porównywalna jest z rocznym budżetem ZIKiT na utrzymanie zieleni w mieście czy połową rocznego budżetu SKOZK. Niemniej zgodnie ze składanymi w tym roku deklaracjami, ZIKiT wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu w roku 2015. Zadanie to najprawdopodobniej znajdzie się w projekcie budżetu, co pozwoli na rozpoczęcie pierwszych prac już w przyszłym roku. Wraz z zapewnieniem środków na co najmniej wkład własny, ZIKiT będzie starał się o pozyskanie dofinansowania na realizację zadania, np. ze środków SKOZK.

Nie będą to jednak pierwsze próby pozyskania dofinansowania na realizacje tego projektu. W 2013 r. zgodnie z decyzją Prezydenta Krakowa, ZIKiT złożył wniosek u uwzględnienie zadania pn. „Rewaloryzacja Stoków Wzgórza Wawelskiego i najbliższego otoczenia" w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Koszt projektu wynosi 24 mln złotych.

 

Świet(l)na manipulacja

30.09.2014

W artykule „Absurdalne koszty nowych latarni", który ukazał się w dzisiejszym Dzienniku Polskim, absurdalne są przede wszystkim wyliczenia na podstawie których autorzy próbują dowieść, że miasto niepotrzebnie inwestuje pieniądze w modernizację infrastruktury oświetleniowej.

Już pierwsze stwierdzenie, że inwestycja zwróci się najwcześniej za 40 lat nie można nazwać inaczej jak manipulacją. Autorzy inspirowani przez naukowców m.in. z Politechniki Krakowskiej wyliczają, że rocznie na rachunkach miasto oszczędzi tylko 700 tys. zł, a więc inwestycja wynosząca 31,9 mln zł zwróci się dopiero po 40 latach. To nieprawda. Gdyby brać pod uwagę samą oszczędność zużycia energii elektrycznej to inwestycja zwróci się nie po 40, a po 25 latach, gdyż Kraków na ten projekt wyda 17,5 mln zł.

Jednak tak uproszczone ujęcie sprawy nie obroni się u żadnego logicznie myślącego mieszkańca Krakowa, jeżeli podane zostaną wszystkie fakty. W swoich wyliczeniach Dziennik Polski zapomina bowiem dodać, że zostanie wymienionych 147 kilometrów starych kabli ziemnych, 116 przestarzałych szaf sterowniczych i 4232 skorodowanych metalowych i rozsypujących się betonowych słupów oświetleniowych. Za to wszystko mieszkańcy Krakowa zapłacą połowę realnej wartości i nie będą musieli się martwić o koszty utrzymania przez najbliższe 5 lat. Nowa infrastruktura to także znacznie niższe koszty eksploatacji przez około 20 lat. Gazeta nie zapomina tylko o 4375 oprawach LED, które rzeczywiście pochłoną ok. 9 mln zł. Biorąc to pod uwagę wychodzi, że wyliczenia przedstawione w artykule są nie tyle błędem, co zwykłą manipulacją, a Kraków dzięki temu projektowi zaoszczędzi grube miliony złotych.

O ile takie pobieżne podejście do tematu w przypadku dziennikarzy dziwić nie musi, wszak nie zajmują się oni inżynierią na co dzień, to przedstawianie takich zarzutów przez pracowników Politechniki Krakowskiej może przywodzić pytania na temat stopnia znajomości tego zagadnienia. Czyżby jedną z intencji osób wypowiadających się w tym artykule był lobbing na rzecz prywatnej firmy produkującej oprawy LED, którą ci naukowcy promowali w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu?

   
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum